Agaricus a leukémie

Agaricus blazei Murill je medicinální houbou, která
pochází z oblasti jižní Ameriky. Díky svým účinkům na lidské zdraví se
však rozšířila po celém světě. Neunikla ani pozornosti klasické medicíny.
Provádějí se vědecké pokusy a studie, které potvrzují vlastnosti této houby. Je
nesporné, že moduluje funkci imunitního systému, dokáže zabíjet mnohé viry,
bakterie i houby, reguluje a upravuje hladinu cukru a tuků v krvi, má
silné antioxidační účinky, a navíc je též protirakovinný.

Leukémie je vážné rakovinné onemocnění krve. Podobně
jako jiné rakoviny i výskyt tohoto typu vzrůstá. Léčba je pro pacienta náročná,
zahrnuje hlavně chemoterapii, často je pak jedinou nadějí pacientů
transplantace kmenových buněk, ale mnohdy se nedočkají dárce.

Je proto potřebné snažit se nalézat nové způsoby
léčby, proto se vědci zaměřili i na možné využití Agaricu v léčbě
leukémie.

Hlavní protirakovinný účinek se připisuje
polysacharidům. Vědci vytvořili buněčnou kulturu z leukemických buněk,
testovali však účinek Agaricu i in vivo,
na laboratorních zvířatech. V případě buněčné kultury, ke které byl přidán
polysacharidový extrakt z Agaricu, se ukázalo, že inhibuje proliferaci
rakovinných buněk a dokáže u nich indukovat apoptózu.  To se děje díky narušení mitochondrií,
aktivaci kaspázy 3 a proapoptorických proteinů např. Bax, na druhou stranu pak
tlumí aktivitu protiapoptotických proteinů Bcl-2. I při pokusech in vivo se potvrdilo, že extrakt
z Agaricu tlumí množení rakovinných buněk.

Tímto pokusem se jednoznačně prokázalo, že extrakt
z Agaricu tlumí progresi nemoci, neboť inhibuje proliferaci a navozuje
apoptózu leukemických buněk.  

Li X, Zhao
X, Wang H, Han J, Liu L. A polysaccharide from the fruiting bodies of Agaricus blazei Murill
induces caspase-dependent apoptosis in human leukemia HL-60 cells. Tumour Biol. 2014 Sep;35(9):8963-8.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář