Agaricus a rakovina jater


Agaricus blazei Murill je žampión, který pochází k Jižní Ameriky, kde je využívám
tradiční medicínou jako léčebný prostředek. Díky svým účinkům se jeho pěstování
rozšířilo po celém světě. Tato houba má imunomodulační, protiinfekční,
antioxidační vlastnosti, dokáže regulovat hladinu cholesterolu, cukrů
v krvi. Zvyšuje fyzickou i psychickou výkonnost.
Neméně důležité je, že Agaricus má i protirakovinné účinky.
Tyto byly testovány v předkládané studii.
Byl použit chitosan a extrakt z Agaricu při léčbě hepatomů u myší s imunodeficitem,
u nich se hepatom rychleji rozvíjí. Hepatomy jsou druhem jaterní rakoviny.
Rakoviny jater vznikají nejčastěji na podkladě poškození jaterní tkáně, např.
při hepatitidách B a C, intoxikacích aflatoxinem. Léčba je náročná a často
neúčinná, hlavně v případě, že není možné odstranit celý nádor
chirurgicky, či jsou již založené metastázy.


Myši, kterým byly vpraveny rakovinné buňky, byly rozděleny do šesti skupin:    
1. byla kontrolní, tj. nedostávala žádné léčivo
2.      dostávala chitosan 5mg/kg/den
3.      bylo podáváno 20 mg/kg/den chitosanu
4.      dostávala extrakt z Agaricu (246/kg/den) a chitosan (5 mg/kg/den)
5.      Agaricus (984 mg/kg/den) a chitosan (20 mg/kg/den).     
6. pouze Agaricus (984 mg/kg/den)

Jednotlivé typy léčeb byly podávány po dobu 6 týdnů. Sledovaly se
ukazatele poškození jater, např. glutamát-oxalacetát transamináza (GOT), glutamát-pyruvát
transamináza (GPT), vaskulární růstový faktor (zvýšená novotvorba cév provází
nádorový růst a je zprostředkována tímto faktorem. Nádor má vyšší nároky na
kyslík i živiny a pomocí nových cév též může krevně metastazovat) a provedlo se
též histologické vyšetření odebrané jaterní tkáně u zvířat, která přežila.

U skupin 2, 3, 4 došlo k redukci velikosti nádoru, nejvyšší účinek
byl zaznamenán u skupiny 4, kde došlo i ke snížení koncentrací GOT a vaskulární
růstového faktoru. Výsledky tedy ukazují, že kombinace chitosanu a extraktu
z Agaricu má protirakovinný potenciál a bylo by jistě možné tyto účinky
využít i v klinické praxi.

 
Yeh MY, Shang HS, Lu HF, Chou J, et al. Chitosan oligosaccharides in combination with
Agaricus blazei Murill extract reduces hepatoma formation in mice with severe combined
immunodeficiency. Mol Med Rep. 2015 Jul;12(1):133-40.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář