Agaricus napomáhá zamezit rozvoji hepatomu u imunodeficitních myší

Agaricus napomáhá zamezit rozvoji hepatomu u imunodeficitních myší

Nárůst počtu případů lidí, jež trpí nějakou formou rakoviny, je alarmující. Často i přes možnosti současné léčby končí mnohé případy smrtí. Ani léčba samotná pak není procházkou růžovým sadem a je zatížena množstvím nežádoucích vedlejších účinků.

V dnešní době se tedy mnohé výzkumné skupiny zaměřují na možné využití látek, jež se nacházejí v rostlinách či houbách. Medicinální houby se pak jeví jako velmi slibné v boji proti rakovině a jsou s nimi dělány i klinické studie a na pacientech.

Agaricus blazei Murill je velmi často zkoumanou houbou, která má nepopiratelné účinky na imunitní systém, moduluje imunitní odpověď, optimalizuje hladinu krevního cukru či cholesterolu, v neposlední řadě jsou opakovaně prokazovány její protirakovinné účinky. Je ovšem možné tyto účinky zvýšit? Je možné využít kombinaci dvou přírodních látek?

Vědci se rozhodli provést testy tak, aby mohli na tyto otázky odpovědět. Testovali protirakovinné účinky u myší, u nichž vpravením buněk SK-hep 1 vyvolali rakovinné bujení, došlo ke vzniku hepatomu, rakoviny jater.

Takto postižené myši byly následně rozděleny to 6 skupin, jedna z nich byla kontrolní, další 2 užívaly chitosan, jedna v dávce 5 a druhá 20 mg/kg/den. Ve čtvrté skupině pak byly myši, jimž byl podáván AbM 246 mg/kg/den, 5. Skupina dostávala kombinaci chitosanu a AbM (984 mg/kg/den, poslední skupina pak AbM v dávce 5 mg/kg/den +
246 mg/kg/den. Myším byly podávány substance po dobu 6 týdnů.

Následně byly měřeny některé parametry odrážející funkci jater dvě transaminázy (GOT a GPT) a vaskulární růstový faktor (VEGF), který podporuje neovaskularizaci, tím i vyšší zásobení nádoru krví a živinami a usnadnění
metastazování do krevního řečiště. Byla zkoumána i jaterní tkáň přeživších myší.

U skupin 2, 3 a 4 došlo k redukci váhy nádorové masy. Navíc u skupiny 4, tj. ta, která dostávala kombinaci obou přípravků, došlo i ke zlepšení funkcí jater a snížení produkce VEGF. Je tedy patrné, že i přes menší dávky obou
přípravků je možné dosáhnout vyšší efektivity v potlačování růstu nádorů a zlepšit stav poškozených jater.

Je tedy otázkou, zda se vědcům podaří tyto poznatky převést i do klinické praxe, kde by jistě byly velmi vítané.

Zdroj:

Yeh MY, Shang HS, Lu HF, Chou J, Yeh C, Chang JB, Hung HF, Kuo WL, Wu LY, Chung JG. Chitosan
oligosaccharides in combination with Agaricus blazei Murill extract reduces

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář