Chaga a 2 nové molekuly a antiproliferativními účinky


Chaga (rezavec šikmý, Inonotus obliquus) je dřevokazná houba, která se vyskytuje
hlavně v oblasti ruské Sibiře, kde parazituje na různých dřevinách,
převážně však na břízách. V tradiční ruské medicíně je využívána pro své
pozitivní účinky na trávicí soustavu, napomáhá při vředech, zánětech žaludku.
Vědecky je potom potvrzeno, že má imunostimulační účinky, dokáže si poradit
s mnoha infekcemi, regulovat hladinu cukrů a tuků v krvi, důležité
pak je, že má i protirakovinné účinky. v nedávné době byly objeveny
homogenní makromolekuly, u nichž byly potvrzeny antiproliferační účinky. Tyto
molekuly byly označeny IOW-S-1 a IOW-S-2. Byly extrahovány z vodného
roztoku Chagy. Největší podíl na jejich složení má lignin a z 20 % jsou
tvořeny sacharidy.


U obou makromolekul se určovala jejich cytotoxicita. Testy ukázaly, že tyto
lignin sacharidové molekuly dokážou navodit u buněk apoptotickou smrt, a to
v závislosti na dávce, která byla v testu použita. Čím vyšší dávka,
tím větší míra cytotoxicity. Pokud byly makromolekuly přidány k buněčné
kultuře z rakovinných buněk, ukázalo se, že blokují aktivitu jaderných
transkripčních faktorů.


Zdá se tedy, že i tyto molekuly stojí za schopností Chagy potírat rakovinné bujení.
Decimují populaci rakovinných buněk bez toho, aby došlo k zástavě
buněčného cyklu, blokují ale funkci jaderných transkripčních faktorů, které
buňka pro své dělení a život potřebuje, neboť bez nich nedochází k přepisu
genů a tvorbě důležitých bioaktivních látek.


Wang Q, Mu H, Zhang L, Dong D, Zhang W, Duan J. Characterization of two water-soluble lignin
metabolites with antiproliferative activities from Inonotus obliquus. Int J Biol Macromol. 2015
Mar;74:507-14. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.12.044.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář