Chaga a rakovina plic

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je dřevokazná houba, která tvoří plodnice dvou typů. Můžeme se setkat s uhlově černými, rozpraskanými plodnicemi, které obsahují nepohlavní výtrusy, později se tvoří plodnice s pohlavními stadii. Tyto se začnou tvořit, až když strom zahynul nebo odumírá, protože podhoubí se dostalo do většiny jeho kmene. Chaga nacházíme nejčastěji na břízách v místech poranění stromu. Roste v mírných až chladných podnebných pásech. Hojná je v oblasti Ruska a Sibiře, kde je také součástí tradiční ruské medicíny, kde je využívána k napravení trávicího ústrojí. V současnosti se pokusy podařilo zjistit, že Chaga je velmi účinná ve
stimulaci imunitního systému, je silným antioxidantem, má protiinfekční účinky a také účinky protirakovinné.

Ty prokazovala i tato studie, zvláště pak se soustředila i na antimestatatické účinky. Z Chagy byly izolovány polysacharidy, o kterých se ví, že dokážou zabíjet rakovinné buňky.

Rakovinnými buňkami, proti kterým extrakt z houby bojoval, byly buňky nemalobuněčného karcinomu plic. Vědci sledovali hlavně cesty a mechanismy, jakými Chaga tyto buňky ovlivňuje.

Testování ukázalo, že Chaga krom protinádorových účinků, tedy snižuje dělení rakovinných buněk i je zabíjí, je antimetastatická. Omezuje schopnost rakovinných buněk vycestovat, tedy jejich pohyblivost. Tento fakt je dán tím, že polysacharidy z Chagy snižují aktivitu matrixových metaloproteináz, které si umí rakovinné buňky vytvořit. Tyto enzymy štěpí mezibuněčnou hmotu, pokud je tato celistvá, pevná, hůře jí pronikají rakovinné buňky, jejich vycestování je velmi zpomaleno. A pokud metaloproteinázy tuto mezibuněčnou hmotu rozvolní, uvolní se prostor pro vycestování rakovinných buněk.  Krom omezení aktivity metaloproteináz se polysacharidy uplatňují i při aktivaci nitrobuněčných cest, které vedou k omezení životaschopnosti rakovinných buněk a právě i snížení produkce metaloproteináz poškozenými rakovinnými buňkami.

Polysacharidy extrahované z Chagy mají protirakovinné, a navíc i protimetastatické účinky. Nádor má tedy omezenou schopnost tvořit metastázy, a to díky tomu, že snižuje produkci a aktivitu matrixových metaloproteináz.

 Lee KR, Lee JS, Song JE, Ha SJ, Hong EK. Inonotus obliquus-derived polysaccharide inhibits the migration and invasion of human non-small cell lung carcinoma cells via suppression of MMP-2 and MMP-9. Int J Oncol. 2014 Dec;45(6):2533-40.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář