Cordycepin a rakovina žaludku

Cordyceps (housenice čínská) je parazitická houba, kterou plně vystihuje její české jméno. Napadá totiž housenky či larvy hmyzu, proniká do jejich těla, kterým se živí, až zcela vyplní jejich schránku. Cordyceps ve volné přírodě roste ve vysokohorských oblastech Tibetu a Číny. V dnešní době je pěstován i komerčně, neboť poptávka po něm je obrovská. To je dáno i tím, že právě v Asii je stovky let využíván k léčbě mnoha chorobných stavů v rámci tradiční čínské medicíny. Ani současná „západní“ medicína se Cordycepsu nevyhýbá a díky mnoha pokusům a studiím se postupně ukazuje, že Cordyceps účinně moduluje aktivitu imunitního systému, dokáže zvýšit fyzickou a psychickou kondici, a naopak snížit hodnoty krevního cukru a lipidů. Dokáže též zabíjet infekční patogeny a rakovinné buňky. A to hlavně jedna složka z něj extrahovaná, tj. Cordycepin.

Tato látka byla využita i v této studii, kdy ji autoři využili proti buňkám rakoviny žaludku. Ačkoli není tento typ rakoviny tak častý jako rakovina tlustého střeva a konečníku, není možné opomíjet. Ukazuje se, že je častější v zemích, kde se více jí uzené a slané výrobky, souvisí tedy se stravováním, ale také infekcí H. pylori a žaludečními vředy. Léčba je jako u ostatních typů rakoviny náročná, zahrnuje chirurgický zákrok (někdy je nutné odebrat celý žaludek), chemo-, radioterapii.

Cordycepin autoři přidávali k buňkám rakoviny žaludku a sledovali, jak na ně působí. Ukázalo se, že zasahuje do aktivity mitochondrií rakovinných buněk. Mitochondrie jsou organely uvnitř buňky se svou vlastní membránou a jsou vlastně takovou „elektrárnou“, který vytváří energii pro buňku a také zajišťuje buněčné dýchání. Při jejím poškození buňka umírá, je spuštěna apoptóza. V přítomnosti Cordycepinu dochází ke kolapsu mitochondriální
membrány, padá její membránový potenciál. Právě na membránách se přitom nachází dýchací řetězec a procházejí ionty a tvoří se ATP. Krom poškození mitochondrií má Cordycepin na svědomí i poškození DNA buněk rakoviny žaludku, neboť zvyšuje produkci reaktivních kyslíkových radikálů, dále také zastavuje buněčné dělení.

Je tedy patrné, že Cordycepin ovlivňuje buňku rakoviny žaludku více způsoby, všechny však vedou k jejímu zániku. Poškozuje její mitochondrie, DNA a zabraňuje buňce se dělit, tedy i množit.

Cordycepin by se tak mohl stát adeptem na vytvoření nového chemoterapeutika pro léčbu rakoviny žaludku.

Nasser MI, Masood M, Wei W, Li X, Zhou Y, Liu B, Li J, Li X. Cordycepin induces apoptosis in SGC‑7901 cells through mitochondrial extrinsic phosphorylation of PI3K/Akt by generating ROS. Int J Oncol. 2017

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář