Cordycepin proti leukémii

Cordyceps je parazitární houba, kterou je možné nalézt ve vysokohorských oblastech Tibetu a Číny. Tato houba se živí těly larev a housenek, na nichž se uchytí spory houby. cordyceps je v oblasti Asie znám tisíce let a s úspěchem jej využívá tradiční čínská medicína k léčbě mnoha neduhů. Existuje však i velké množství studií, které dokládají účinnost Cordycepsu. Můžeme se tak dočíst, že Cordyceps moduluje aktivitu imunitního systému, posiluje psychiku i fyzičku, snižuje oxidační stres, hladinu cukrů i cholesterolu, zabíjí rakovinné buňky a mnohé infekční patogeny aj.

 Leukémie patří mezi krevní malignity, podle buněk, z nichž vychází, je můžeme dělit na lymfocytární a myeloidní a další. Každá forma pak má formu akutní a chronickou. Existuje mnoho podtypů dle genetických mutací, které k leukémii vedly, a dle toho se odvíjí i léčitelnost leukémie. Některé formy jsou dobře léčitelné a přežití je téměř 100%, naopak existují i formy, které jsou velmi špatně ovlivnitelné. Úspěšnost léčby snižuje přítomnost leukemických kmenových buněk a interakce nádorových buněk se stromálními kmenovými buňkami. Tento kontakt zvyšuje necitlivost, rezistenci k léčbě.

Léčba samotná je pro pacienta náročná a zatěžující a stále je snaha najít nové léky, které budou účinné a zároveň co nejšetrnější a jeví se jako vhodné narušit právě komunikaci nádorových buněk s těmi kmenovými.

Cordycepin byl k tomuto účelu využit v předkládané studii. Cordycepin patří mezi adenosiny, které mají protileukemické účinky. Při přidání cordycepinu k leukemickým a kmenovým buňkám došlo k narušení jejich kontaktu. Snižuje totiž výskyt proteinu na površích buněk, který zajišťuje kontakt a jeho udržení. Navíc má cordycepin další vliv na kmenové buňky, pod jeho vlivem kmenové buňky tvoří méně cytokinů IL-6 a IL-8. Co to znamená v praxi? Pokud byl cordycepin podán myším s leukémií, zvýšila se doba přežití hlodavců.

Cordycepin tedy nemusí zabíjet nádorové buňky, aby mohl mít protirakovinný vliv. Ten jeho je dán i snížení vzájemné stimulace mezi nádorovými a kmenovými buňkami. Pokud je tato komunikace porušena. Leukemické buňky se stávají citlivější k léčbě i vlivu imunitního systému.  

Liang SM, Lu YJ, Ko BS, Jan YJ, Shyue SK, Yet SF, Liou JY. Cordycepin disrupts leukemia association with mesenchymal stromal cells and eliminates leukemia stem cell activity. Sci Rep. 2017 Mar 7;7:43930.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář