Cordyceps a kolitida

Nespecifická střevní zánětlivá onemocnění, mezi něž patří Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, jsou závažné nemoci, které mohou člověka invalidizovat. Zánět může procházet celou stěnou střeva (u CN) nebo postihuje sliznici (UK), ale v obou případech trpí pacient průjmy, bolestmi břicha, ztrátou hmotnosti, mohou se ale objevit i perforace ve střevech a nutnost operačního řešení stavu.

Současné terapeutické metody se spoléhají hlavně na snížení imunitní odpovědi, tj. použití imunosupresiv a kortikoidů, jejichž užívání má ale mnoho nežádoucích účinků, a ne u všech pacientů je účinná.

Není tedy divu, že se vědci obrací i k jiným možnostem, jak ovlivnit střevní záněty. Do popředí zájmu se dostaly i medicinální houby. Volba padla na Cordyceps militaris (CM).

Vědci testovali extrakt z této houby na kolitidě indukované u pokusných zvířat, tj. uměle, cíleně vyvolané u laboratorních myší pomocí dextran sulfátu sodného (DSS). Byly vytvořeny tři skupiny myší - jedna nedostávala žádné léčivo (kontrolní), druhá skupina pouze DSS a té třetí byl před samotným podáním DSS podán extrakt z CM, aby se zjistilo, zda má tento extrakt i ochranné a preventivní účinky, nejen léčebné.

Vědci se zaměřili na sledování klinických příznaků, analýzu odebraných bioptických vzorků ze zánětem postižené střevní sliznice i analýzu krevních vzorků na přítomnost markerů odrážejících a potvrzujících přítomnost zánětu a jeho aktivitu.

Všechny provedené testy ukázaly, že myši léčené extraktem z CM mají minimální klinické projevy kolitidy, tedy průjmy, ztrátu hmotnosti…, zatímco ve skupině, které byl podáván jen DSS, došlo i k několika úmrtím pokusných myší na kolitidu.

Histologický nález v podobě mikroskopického poškození střeva byl minimální u skupiny dostávající extrakt CM,
oproti kontrolní skupině, tedy zdravé skupině, zatímco skupina, kde byl podáván jen DSS, vykázala silné poškození střeva, jeho epitelu, krypt…

I analýza krve potvrdila výše uvedené výsledky, tedy že extrakt z CM potlačuje zánět. Koncentrace sledovaných zánětlivých markerů, v tomto případě metaloproteáz 3 a 9, cytokinu TNF-α a volných kyslíkových a dusíkových radikálů, které mohou narušovat sliznici střeva a působit jako chemoatraktantny (přitahovače) dalších zánětových buněk, čímž zánět dále zvyšují, byla mnohem nižší než u skupiny zvířat, která extrakt nedostala.

Je tedy patrné, že onemocnění jako kolitida je možné pozitivně ovlivnit podáváním extraktu z CM. Není to patrné jen z krevních testů, ale také z příznaků, kterými postižený trpí a jež s léčbou CM mizí, což je velmi pozitivní zpráva pro nemocné.

Zdroj: Park DK, Park HJ. Ethanol Extract of Cordyceps militaris Grown on Germinated Soybeans Attenuates Dextran-Sodium-Sulfate- (DSS-) Induced Colitis by Suppressing the Expression of Matrix Metalloproteinases and Inflammatory Mediators. BioMed research international 01/2013; 2013:102918.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář