Cordyceps a leukémie

Cordyceps a leukémie


Leukémie patří mezi krevní malignity, tj. vycházející z buněk, jež jsou součástí
krve. V tomto případě se jedná hlavně o lymfocyty a myeloidní buňky. Oba
typy mohou mít formu akutní a chronickou. Jistě není potřeba zdůrazňovat, že se
jedná o závažná, a i přes dostupnou léčbu v mnoha případech smrtelná
onemocnění.  Dostupná léčba sestavená
hlavně z chemoterapie, která není bez vedlejších účinků, ať už okamžitých,
ale i dlouhodobých. Transplantaci kostní dřeně není možné provést u každého i
z důvodů nenalezení vhodného dárce.


Cordyceps je medicinální houbou, u které byly různými pokusy, ať už in vitro, ale i in vivo,
potvrzeny mnohé léčebné účinky, hlavně pak vliv na imunitní systém, ale také
účinky protirakovinné. Zda bude houba účinná i v případě leukémií se
rozhodli vědci také testovat.


Kpokusu použili kulturu promyelocytárních leukemických buněk a dva druhy extraktů
z Cordycepsu militaris. Jeden z houby a jeden z mycelia. Ty
samozřejmě přidávali k buněčné kultuře a sledovali jejich účinky hlavně na
proliferaci rakovinných buněk. Ukázalo se, že výtažek z houby má výraznější
cytotoxické účinky než extrakt z mycelií. Dokáže u rakovinných buněk
spustit apoptózu s aktivací kaspázy 3, náslsedované změnami DNA atd. Tato
účinnost je pravděpodobně dána vyšší koncentrací cordycepinu v extraktu
z houby, která je vyšší až 15 krát. Pokud byla použita kombinace extraktu
z mycelií a cordycepinu došlo ke stejnému efektu, jaký vyvolal extrakt
z houby, tedy k apoptóze rakovinných buněk.


Tento pokus tedy jen nepotvrdil, že Cordyceps, resp. výtažek z něj, dokáže
odstartovat signální kaskády vedoucí k zahájení apoptózy, programované
smrti, u rakovinných buněk, ale že hlavní složkou, která stojí za tímto účinkem
je cordycepin.

Zdroj:

 

Chou SM, Lai
WJ, Hong TW, Lai JY, Tsai SH, Chen YH, Yu SH, Kao CH, Chu R, Ding ST, Li TK,
Shen TL. Synergistic
property of cordycepin in cultivated Cordyceps militaris-mediated apoptosis in
human leukemia cells. Phytomedicine. 2014 Oct 15;21(12):1516-24.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář