Cordyceps a ochrana ledvin


Cordyceps patří mezi medicinální houby, jejichž vliv na zdravotní stav člověka je
využíván tradičními medicínami po tisíce let. Mimo jiné jsou účinky Cordycepsu
testovány v laboratořích i v klinických studiích.


Takto bylopotvrzeno, že Cordyceps disponuje imunomodulačními, protiinfekčními,
protirakovinnými, cholesterol a cukry snižujícími účinky. Je též silným
antioxidantem a dodává tělu energii.
Vědci se ale snaží hledat nová možná využití medicinálních hub. Nejinak je tomu i
v této studii, která si dala za úkol odhalit vliv Cordycepsu na postižené
ledviny.


Studie byla provedena na pacientech, kteří trpí diabetem II spojeným s renální
insuficiencí, poškozením ledvin. Tito měli podstoupit koronarografii
s kontrastem. Ten se vylučuje ledvinami, ale jelikož u těchto pacientů
fungují špatně, může dojít k problémům včetně poškození ledvin samotných a
dojít tak k rozvoji kontrastní látkou indukované nefropatii.


Před studií se u 120 pacientů změřila ledvinná funkce pomocí glomerulární filtrace a
hodnot kreatininu v séru. Poté byli rozděleni do tří skupin, skupina
dostávající standardní léčbu, skupina dostávající Cordyceps ve standardní dávce
a poslední skupina dostávala Cordyceps ve zvýšené dávce. Cordyceps v obou
skupinách byl podáván 3 dny před a 3 po provedení koronarografie.
Před a po provedení koronarografie byly sledovány parametry, které odhalí poškození
ledvin, např. KIM-1, NGAL, IL-18.


Ve výsledcích se ukázalo, že nefropatie se objevila méně často u pacientů, kteří dostávali
Cordyceps. Lépe na tom pak ještě byla skupina užívající vyšší dávky Cordycepsu.
V obou skupinách nedošlo k výraznému poklesu ledvinných funkcí, tj.
nebyly tak výrazné změny v glomerulární filtraci, a také všechny tři
měřené markery poškození ledvin byly mnohem nižší než u Cordycepsem neléčených
pacientů.


Ze studie tedy jasně vyplývá, že Cordyceps má ochranný vliv na již poškozené
ledviny, které jsou vystaveny podání kontrastní látky u diabetických pacientů.


Kaiz. Yongjian L, Sheng G, Yu L. Effect of Dongchongxiacao (Cordyceps) therapy on contrast-induced
nephropathy in patients with type 2 diabetes and renal insufficiency undergoing
coronary angiography. J Tradit Chin Med. 2015 Aug;35(4):422-7.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář