Cordyceps jako pomocník u rakoviny děložního čípku.

Cordyceps jako pomocník u rakoviny děložního čípku.

Cordyceps sinensis (housenice čínská) se používá v čínské medicíně již tisíce
let, a to na potíže s ledvinami, plícemi, pro obnovení fyzických sil, uchování
vitality, stimulaci imunitního systému aj. Jeho výrazných účinků si nemohla
nevšimnout ani klasická medicína a na sobě nezávislé studie potvrzují jeho sílu
i v boji proti tak těžkým nemocem, jakými jsou různá rakovinná bujení.

Jedna ze studií se věnovala vlivu Cordycepsu, a to vytažku
z fermentované houby obohaceného selenem, na rakovinu děložního čípku, jež
je u žen velmi častým typem rakoviny. I přes možnosti pravidelného screeningu,
kdy je možné objevit i počínající rakovinu a relativně snadno ji vyléčit, na
tuto nemoc umírá ročně velké množství žen.

Ve studii se jednalo o pokusy na myších, u kterých
se indukoval vznik nádorového bujení pomocí aplikace methylcholanthrenu. Aby
byl ověřen účinek této rakovinu vyvolávající látky některým myším nebyl výtažek
z houby podáván vůbec. U těchto myší být výskytu rakoviny děložního čípku 85,7%,
u myší, které po podání methylcholanthrenu dostávaly pouze samostatný výtažek
Cordycepsu nebo selenu, se nesnížila incidenci rakoviny a doba přežití
tak výrazně, jako pokud byl podáván kombinovaný výtažek Cordycepsu a selenu,
kde byla incidence 40%.  U myší, jimž byl
výtažek podáván, se prodloužila i doba přežití.

Navíc bylo prokázáno, že výtažek silně stimuluje
imunitní systém, který bývá tlumen vlivem nádoru, aby jej nemohl zničit. Nedochází
ke snížení hmotnosti/velikosti imunitních orgánů, tedy thymu a sleziny. Navíc
má výtažek silné antioxidační účinky. Obnovuje hladinu antioxidantu glutationu,
snižuje se peroxidace lipidů, a tím i tvorba volných radikálů, které ničí
zdravé buňky.

Výsledek studie ukazuje potenciál Cordycespu
ovlivnit rakovinu děložního čípku, má protirakovinné účinky.

Zdroj:

Jing Ji, Juan Liu, Haijuan Liu, and Yueling Wang,
“Effects of Fermented Mushroom of Cordyceps sinensis, Rich in Selenium, on
Uterine Cervix Cancer,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,
vol. 2014, Article ID 173180, 7 pages, 2014.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář