Cordyceps protirakovinný bojovník

Cordyceps protirakovinný bojovník

Je zcela nepochybné, že každoročně přibývá lidí, u nichž je diagnostikován nějaký typ nádorového onemocnění. Ačkoli je již léčba na vysoké úrovni, mnoho pacientů zemře, či procházejí v průběhu léčby
útrapami, jež léčba samotná přináší. Chemo, radioterapie aj. s sebou nesou velké množství nežádoucích a někdy i do budoucna poškozujících účinků.

Pro vědce je velkou výzvou snažit se nalézat nové možnosti léčby, která by byla co nejméně zatěžující pro pacienta, přesto však účinná. Mnohé vědecké skupiny se obracejí i k přírodním látkám, rostlinám.
Proto je zkoumán i Cordyceps sinensis, houba parazitující na larvách lepidopter. Tato houba má své pevné místo v tradiční čínské medicíně, kde je používána k léčbě mnoha neduhů těla, ale i psychiky. Jedním z nich
je i rakovina.

V této studii byl využit vodná extrakt z Cordycepsu a sledovala se jeho protirakovinná a protimetastatická
aktivita. Z mnoha in vitro studií jsou známy výsledky, kdy Cordyceps vykazuje protirakovinné účinky. Vědci zjistili, že tyto jsou zrušeny, pokud je podán antagonista adenosinového receptoru A3. Je tedy pravděpodobné, že účinnou látkou, která stojí za protirakovinným vlivem je právě adenosin či jeho deriváty. Jedním z nich je i cordycepin, tj. 3-dexyadenosin. U něj se prokázalo, že stimuluje adenosinový receptor A3, kdy dochází k aktivaci glykogen syntázové kinázy 3β, která přispívá k buněčné smrti ‒ apoptóze) a inhibici cyklinu D1, který je nezbytný pro buněčné dělení, tedy i pro dělení rakovinných buněk, jeho inhibicí dochází k zastavení
buněčného dělení. Toto je tedy protirakovinné působení cordycepinu.

Jeho antimetastatické účinky jsou dány inhibicí agregace krevních destiček, která je zvýšena přítomností nádoru. Navíc dokáže inhibovat aktivitu metaloproteáz, i díky aktivaci jejich inhibitoru, které štěpí mimobuněčnou matrix, hmotu, čímž dávají prostor pro lepší prostup rakovinným buňkám. V případě jejich inhibice nádorové buňky hůře pronikají dále do tkání.

Je tedy patrné, že Cordyceps má jak protirakovinné účinky, tak i protimetastatické. Je otázkou, jak budou dále
pokračovat výzkumy, zda se výrobek z Cordycepsu dostane i do klinických studií a stane se součástí léčebných programů.

 

Zdroj:

Nakamura K, Shinozuka K, Yoshikawa N. Anticancer and antimetastatic effects of cordycepin, an active component of Cordyceps sinensis. J Pharmacol Sci. 2015;127(1):53-56.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář