Coriolus a jeho působení na buňky nádoru prsu

Coriolus a jeho působení na buňky nádoru prsu


Coriolus versicolor je houba, již je možné využít k léčbě mnoha neduhů i
prevenci.  Jejích účinků využívá tradiční
čínská medicína. Posiluje funkci jater a ledvin, zmírňuje postižení plic,
pomáhá proti únavě, dodává energii, moduluje funkci imunitního systému, má i
prokázané rakovinné účinky.


Počty žen trpících rakovinou prsu se každoročně zvyšuje a věk pacientek se snižuje. I
přes dostupnou léčbu je mnoho žen, které této nemoci podlehnou. Mnohé ženy
totiž zanedbávají samovyšetřování prsů, nenavštíví lékaře včas, když si nahmatají
bulku atd. Hlavní součástí léčby je chirurgie, ale také chemoterapie,
hormonální terapie či radioterapie, ty s sebou ale nesou velkou zátěž pro
organismus.


Vědci se stále snaží najít cestu, jak vyléčit rakovinu tak, aby pacient co nejméně
trpěl.


Protirakovinné a protimetastatické účinky vodného extraktu z Coriolu byly testovány na
buněčné kultuře myších buněk rakoviny prsu, byl však také testován na myších s
nádory.


Z výsledků pokusů vyplývá, že vodný extrakt v dávce 0.125-2 mg/ml neovlivňuje proliferaci, množení,
rakovinných buněk, ale dávky 1-2 mg/ml výrazně inhibují migraci rakovinných
buněk a jejich invazivitu, k čemuž přispívá i snížení aktivity enzymu
MMP-9, který také podporuje metastazování, a to tím, že narušuje mezibuněčnou
matrix. Pokusy na zvířatech v dávce 1 g/kg po dobu 4 týdnů ukázaly, že
Coriolus dokáže snížit hmotnost nádoru o 36% a snížil se i výskyt metastáz do
plic, a to až o téměř 71%. Navíc extrakt ochraňuje i kostní tkáň, která je
často při rakovině destruována.


Pokusy taktéž potvrdily, že extrakt stimuluje imunitní systém. U lymfocytů ze sleziny myší s rakovinou
došlo k nárůstu syntézy mnoha cytokinů potřebných pro aktivaci imunitních
pochodů, např. IL-2, 6, 12, IFN-γ a TNF-α.

Výsledky in vitro i in vivo dokazují, že vodný extrakt z Coriolu versicolor má
protirakovinné účinky, nesnižuje sice proliferaci nádorových buněk, ale snižuje
metastazování i schopnost nádorů pronikat dále do tkání, posiluje reaktivitu
imunitního systému a udržuje neporušenou kostní tkáň. Tyto výsledky jsou velmi
slibné a snad i převeditelné do klinické praxe, aby se tato houba stala
pomocníkem při boji s rakovinnou i oficiálně.

Zdroj:

Luo KW, Yue GG, Ko CH, Lee JK, Gao S, Li LF, Li G, Fung KP, Leung PC, Lau CB.
In vivo and in vitro anti-tumor and anti-metastasis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary4T1 carcinoma. Phytomedicine. 2014 Jul-Aug;21(8-9):1078-87. 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář