Coriolus a rakovina

Coriolus a rakovina

Medicinální houby jsou díky svému složení velmi výrazným pomocníkem při potírání rakovinného bujení, jak je prokazováno pokusy, jež jsou prováděny in vitro či in vivo, dokonce i v klinických studiích, tj. na pacientech. Zde bylo prokázáno, že posilují účinek konvenční protinádorové terapie.

Jednou z protinádorově působících hub je i Coriolus neboli outkovka pestrá, jež je po tisíciletí využívána v tradiční čínské medicíně k léčbě mnoha nemocí, včetně rakovinného bujení.

Za jejím protirakovinným potenciálem stojí i jeden z polysacharidů, který obsahuje ‒ PKS.

Vědce zajímalo, jakým mechanismem působí PKS na nádorové buňky.

K pokusu bylo využito velké množství buněčných kultur obsahujících rakovinné buňky ‒ leukemické, melanomové, fibrosarkomové, dále pak buňky plicního, pankreatického, žaludečního karcinomu i karcinomu děložního čípku.

Vědce zajímala hlavně proliferace a životaschopnost těchto buněk v přítomnosti přidaného PKS. Vybrané buněčné kultury tedy byly kultivovány s přidaným PKS.

Pokusy se prokázalo, že PKS má na nádorové buňky inhibiční vliv. Ten je založen na zastavení buněčného cyklu, čímž se znemožní buněčné dělení. Navíc dochází k aktivaci kaspázy-3, což je tzv. exekuční kaspáza, tedy apoptotická. Nádorové buňky v přítomnosti PKS umírají. Celkově inhibuje PKS nádorové buňky o 22‒84%, což je značně vysoká účinnost.

Připočteme-li k tomu schopnost PKS stimulovat imunitní systém, zvláště pak NK buňky, a to i v boji proti nádorovým buňkám, je jasné, že Coriolus má velmi silné protinádorové účinky, a to na mnoho typů rakovinných buněk.

 

 

Zdroj:

Jiménez-Medina E, Berruguilla E, Romero I, Algarra I, Collado A, Garrido F, Garcia-Lora A.

 The immunomodulator PSK induces in vitro cytotoxic activity in tumour cell lines via arrest of cell cycle and induction of apoptosis. BMC Cancer. 2008 Mar 24;8:78.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář