Coriolus – klinické studie přežití pacientů s rakovinou

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, se kterou se můžeme setkat i
na našich stromech. Je velmi populární v Asii, odkud pochází. Zde je
využívaná tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha zdravotních obtíží.
Západní věda provádí s Coriolem mnoho studií, pokusů, které jeho účinnost
potvrzují. Coriolus moduluje aktivitu imunitního systému, zabíjí infekční
patogeny i rakovinné buňky, neutralizuje volné radikály aj.

V tomto článku se vědci věnují možnosti využití Coriolu při léčbě pacientů
s rakovinou, zda je to pro ně přínosem, zda se zlepší šance na přežití,
urychlí zotavení atd. Rakovinou je každoročně postiženo velké množství lidí a i
přes pokroky v léčbě rakovině mnoho pacientů podlehne. Jakákoli možnost,
která zvýší jejich šanci na život, je velmi cenná.

Vědci shromáždili data ze 13 klinických studií, které byly provedeny, a vypracovali
souhrnný přehled.

Z dat vyplývá, že podávání Coriolu signifikantně zlepšuje možnost přežití oproti
standardní protirakovinné léčbě, ke které Coriolus přidán nebyl.

Studie ukázaly, že se až o 9 % redukuje 5letá úmrtnost, tedy zvyšuje se přežití, což
se nemusí zdát jako extra vysoké číslo, přesto je to velký úspěch. U pacientů
s rakovinou prsu, žaludku nebo tlustého střeva je tento efekt
nejvýraznější. Coriolus zlepšuje jejich stav. Méně je to pak patrné
v případě rakoviny jícnu a nasofaryngeálního karcinomu.

Každopádně tato metaanalýza pracující se 13 klinickými studiemi dokládá, že přidání Coriolu
ke standardní léčbě rakoviny zvyšuje délku přežití a počty vyléčených pacientů.


Díky těmto závěrům se možná Coriolus dostane i do standardní klinické praxe.

Eliza WL, Fai CK, Chung LP. Efficacy of Yun Zhi (Coriolus versicolor) on survival in cancer patients:
systematic review and meta-analysis. Recent Pat Inflamm Allergy Drug
Discov. 2012 Jan;6(1):78-87.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář