Coriolus versicolor a rakovina plic

Coriolus versicolor a rakovina plic

Rakovina plic je stále častější diagnózou
a postiženi nejsou jen kuřáci. Nemalobuněčné karcinomy plic zahrnují několik
typů rakovin, např. spinocelulární karcinom, adenokarcinom. Spojují je jejich
biologické vlastnosti. Rostou pomalu, později metastazují, ale jsou velmi málo
citlivé na chemo či radioterapii. Mnohdy jsou diagnostikovány
v pokročilejších stádiích, kdy jsou již inoperabilní, nelze je odstranit
chirurgicky, a léčba je tak spíše paliativní, úlevná, než život zachraňující.

Je tedy nutné hledat nové
postupy, které by pacientům nejen ulevily, ale také jim pomohly navrátit se do
života, uzdravit se.  Medicinální houby
jsou známé svými protirakovinnými účinky. Není tedy divu, že i v tomto
případě se vědci pokusili zjistit, jak Coriolus versicolor působí na buňky
nemalobuněčného karcinomu.

V rámci dvojitě zaslepené
studie, v níž se používalo placebo, se sledoval efekt podávání
polysacharidového peptidu z C. versicolor po dobu 28 dní pacientům, kteří
ukončili klasickou léčbu a měli nemalobuněčný karcinom v pokročilém
stádiu. Do studie bylo zařazeno 34 pacientů, kteří byli rozděleni do skupin,
kdy jedna užívala polysacharidový peptid a druhá placebo v podobě shodně
vypadajících tablet, které byly užívány třikrát denně. Do 28 denní léčbě se prováděly
kontrolní odběry. Mezi sledované hodnoty patřil počet neutrofilů, sérová
hladina protilátek IgM a IgG a procento tuku v tělo, to pouze
u pacientů užívajících výtažek z houby.

Symptomy provázející nemoc se
nezmírnily ani u skupiny užívající výtažek z C. versicolor, ale docházelo
u nich k menší, tedy pomalejší progresi nemoci. Výše sledované hodnoty se i
nich zlepšily, včetně nárůstu tělesného tuku. Je prokázáno, že snížení hladiny
protilátek výrazně zkracuje dobu přežití a je vyšší výskyt plicních infekcí.
Zvýšení hladin protilátek po C. versicolor tedy může život pacientů prodloužit.
Navíc nebyly zaznamenány žádné vedlejší nežádoucí účinky spojené
s podáváním výtažku. Je tedy patrné, že i v pokročilých stádiích
rakoviny může být podávání výtažku z C. versicolor přínosem.Výsledky in vitro , při pokusech na buněčných kulturách, mají větší efekt, což je
logické, jedná se o přímé působení látky na rakovinné buňky. V případě in vivo studií je pak nutné počítat s mnoha dalšími faktory, včetně
vstřebávání léčivých látek střevní sliznicí. Dále pak je limitující fakt, že
klinické studie nemohou být prováděny na nemocných pacientech, nelze jim
vysadit standardní léčbu a u pacientů v konečných stádiích se efekt léčby
nemusí projevit tak, jak by se projevil ve stádiích počátečních.  Objevují se však studie, kdy je preparát
z hub podáván souběžně s klasickou léčbou. Výsledky jsou slibné.

Zdroj:

Tsang KW,
Lam CL, Yan C, Mak JC, Ooi GC, Ho JC, Lam B, Man R, Sham JS, Lam WK.

Coriolus versicolor polysaccharide peptide slows
progression of advanced non-small cell lung cancer. Respir Med. 2003;97(6):618-24.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář