Ganoderická kyselina zlepšuje citlivost rakoviny střeva k chemoterapii

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) ve zvláště
v Asii velmi uznávanou houbou. Do tisíce let ji využívá tradiční čínská
medicína k léčbě mnoha zdravotních neduhů, ve staré Číně bylo její užívání
vyhrazeno jen císaři a jeho rodině. V současné době se na Reishi rozhodně
nezapomíná a jsou prováděny pokusy i klinické studie, které odhalují jednak
složení, a jednak účinky Reishi na lidské zdraví.

Je tedy prokázáno, že složky obsažené v Reishi modulují
aktivitu imunitního systému, zvyšují odolnost člověka proti fyzické i psychické
zátěži. Reishi si také poradí s mnoha typy infekčních patogenů, ale také
s rakovinnými buňkami atd.

Právě na její protirakovinné účinky se zaměřili autoři této
studie, zvláště pak na jednu složku z Reishi, a to na kyselinu
ganoderickou Me. Ta patří mezi lanostanové triterpenoidy. Tuto studovali
v souvislosti s na chemoterapii rezistentním typem rakoviny tlustého
střeva.

Rakovina tlustého střeva je nejčastějším typem rakoviny ve
vyspělých zemích. Podílí se na ní i nesprávný způsob života, kouření, špatné
složení stravy atd. Léčebným postupem číslo jedna je chirurgické odstranění
nádoru, před či po chirurgickém zákroku, či pokud tento není možný provést, se
do léčebného postupu zařazuje i radio- či chemoterapie. Problémem je, že mnohé
typy rakovinných buněk na chemoterapeutikum nereagují. Nejsou jím zabíjeny.

Zda tento jev dokáže zvrátit právě ganoderická kyselina
Reishi bylo hlavní otázkou, na kterou vědci chtěli nalézt odpověď.

Aby zjistili, zda ganoderická kyselina zvyšuje, resp.
obnovuje citlivost rakovinných buněk k lékům, zlepšuje chemosenzitivitu,
vytvořili buněčnou kulturu právě z rezistentních rakovinných buněk.
K této kultuře poté přidali kyselinu ganoderickou. Ukázalo se, že kyselina
snižuje aktivitu hMDR1, který ovlivňuje přepis genů, které zodpovídají za
rezistenci nádorové buňky. Pokud je tedy jeho aktivita snížená či nulová,
nedochází k aktivaci genů pro rezistenci a nádorová buňka se stává
k léčbě citlivou. Navíc sama ganoderická kyselina spouští v buňce
pochody, které vedou k její smrti apoptózou. Působením ganoderické
kyseliny také dochází k poškození mitochondrií v buňkách, jedná se o
organely, které jsou vlastně zdrojem energie, pokud jsou poškozené, buňka
umírá.

Studie prokázala, že ganoderická kyselina jednak obnovuje a
zvyšuje citlivost rakovinných buněk k chemoterapii, a jednak ona sama
dokáže rakovinné buňky ničit.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511311000936

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář