Hericium bojuje proti rakovině

Hericium bojuje proti rakovině

Hericium erinaceus,
korálovec ježatý je jedlá medicinální houba, která se po tisíce let využívá
v tradiční čínské medicíně na mnohé neduhy. Má protinádorové,
protizánětlivé, antimikrobiální, imunomodulační účinky, je též prevencí a
možnou léčbou žaludečních vředů.

K potvrzení jejích protinádorových účinků byly vytvořeny dva druhy
extraktů s názvy HTJ5 a HTJ5A, které byly testovány na třech druzích
rakovin trávicího ústrojí, na jaterním, kolorektálním a žaludečním karcinomu.
Pokusy se prováděly jak in vitro, na
buněčných kulturách jednotlivých rakovin, tak i in vivo. V případě studie in
vivo byl využit myší model, kdy jsou imunosuprimovaným myším implantovány
lidské rakovinné buňky.

Extrakty obsahovaly 22 složek, z toho bylo 7 cyklických dipeptidů, 5
indolů, pyrimidiny, amino kyseliny a jejich deriváty, 3 flavony aj.

Přidávání extraktů k buněčným nádorovým kulturám prokázalo, že mají
cytotoxicky efekt závislý na podané dávce, koncentraci, u všech typů nádorů, a
to výrazný.


V případě in vivo studií na myších se také prokázal protirakovinný efekt použitých extraktů, a to bez
toho, aby měly nějaký negativní vliv na hostitele, tedy myši. Vědci sledovaly
váhu pokusných myší, velikost nádoru během prvních 10 dní každý den, pak po 3
dnech.

Dokonce se ukázalo, že jsou extrakty účinnější než chemoterapeutikum 5
fluorouracil. V případě podávání extraktů a chemoterapeutik současně se
zvyšuje účinnost léčby.

K možnosti využití v humánní medicíně je však nutné provést ještě
mnoho testů, což je možné pouze v kombinacích s chemoterapeutiky jako
jsou 5 fluorouracil, ciplatina a doxorubicin, jež se využívají k léčbě
nádorů v oblasti trávicí soustavy.

Zdroj:

Li G, Yu K, Li F, Xu K, Li J, He S, Cao S, Tan G.
Anticancer potential of Hericium erinaceus
extracts against human gastrointestinal cancers. J
Ethnopharmacol. 2014;153(2):521-30.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář