Hericium zamezuje metastazování rakoviny tlustého střeva


Hericium erinaceus u nás pojmenovaný podle svého vzhledu korálovec ježatý je původem
asijskou houbou, která je užívána na mnohé zdravotní neduhy. Krom tradičních
medicín jako např. čínská jej začíná objevovat i medicína klasická. Probíhají
mnohé pokusy, které potvrzují jeho výrazné zdravotní účinky. Dokáže modulovat
aktivitu imunitního systému, regulovat hladinu sacharidů v krvi, podporuje
hojení poranění nervů, zamezuje progresi degenerace v centrálním nervovém
systému, ochraňuje a léčí trávicí trakt, např. v případě zánětů žaludku,
vředů. Další neméně důležitou schopností Hericia je bojovat s rakovinnými
buňkami.


V této studii se vědci snažili potvrdit, zda je možné využít Hericium k omezení
metastazování nádoru tlustého střeva do plic. K pokusu využili vodný a
etanolový extrakt z Hericia a kulturu buněk rakoviny tlustého střeva. Po
inkubaci buněk s extrakty se ukázalo, že extrakty dokážou u rakovinných
buněk navodit smrt apoptózou. V dalších pokusech na myších, jimž byly
implantovány rakovinné buňky, se prokázalo, že extrakty omezují migrační
schopnosti rakovinných buněk. Jakým mechanismem, to se též vědci snažili
ozřejmit. Jedná se o inhibici produkce a aktivity metaloproteáz MMP-2 a MMP-9,
které rozkládají mezibuněčnou hmotu, a tím usnadňují průnik rakovinných buněk
dále, tedy jejich metastazování. Další extrabuněčnou hmotu rozkládající
proteináza, urokinázový aktivátor plazminogenu, byl taktéž omezeně syntetizován
rakovinnými buňkami v přítomnosti extraktů. Syntéza těchto degradačních
enzymů je omezena v důsledku ovlivnění signálních drah extraktem
z Hericia. Jedná se o buněčné signální dráhy vedoucí k aktivaci
mitogenem aktivované kinázy. Její snížená fosforylace vyústí v redukci
aktivity metaloproteáz, což vede ke snížení možností metastazování rakovinných
buněk. Pokus prokázal, že přidání extraktů do stravy myší s rakovinou
tlustého střeva omezuje tvorbu nádorových metastáz v plicích až o 55 %,
což je vysoké číslo. Na druhou stranu, pokud byl použit kyselý či zásaditý
extrakt z houby, účinky nebyly patrné.


Vědci jednoznačně potvrdili, že vodný a etanolový extrakt snižuje metastatickou
aktivitu nádoru tlustého střeva až o 55 %.


Kim SP, Nam SH, Friedman M. Hericium
erinaceus (Lion's Mane) mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to
the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted mice. J Agric Food Chem. 2013
May 22;61(20):4898-904.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář