Hřib smrkový a rakovina ledvin

Hřib smrkový (Boletus edulis) je velmi vyhledávanou
houbou v našich lesích. Je chutná, ale také velmi zdravá. Jako její
asijské kolegyně má vysoký obsah polysacharidů, které ovlivňují imunitní
systém. Aktivují jej v boji proti infekcím i rakovinnému bujení.

V této studii vědci extrahovali z hřibu
polysacharid, který označili jako BEP. Tento polysacharid podali speciálním
myším, u kterých dojde k samovolné tvorbě nádorů, v tomto případě se
jedná o nádor vycházející z kůry ledvin a jedná se o adenokarcinom. Po
32denním podávání BEP těmto myším došlo k zmenšení velikosti nádorové.
Navíc došlo k indukci imunitního systému, což se projevilo jako nárůst
indexu sleziny a thymu. Došlo k proliferaci tuto oblast osídlujících
imunitních buněk. Zvýšila se aktivita cytotoxických buněk, tj. NK buněk a
toxických T lymfocytů, díky nimž dochází k narušení buněčné membrány
pomocí dekretovaných perforinů a granzymů a cílová, tedy i rakovinná buňka
umírá. Navíc dochází k produkci další imunitní mechanismy aktivujících
cytokinů, např. IL-2, TNF alfa. Vzrůstá tedy aktivita celého imunitního
systému.

Pokud je myším tento polysacharid podáván ústy
v dávce 400 mg/kg dochází k zlepšení, všech hematologických a
biochemických parametrů, které se vinou rakoviny mění, a to až do normálu.

Pokusem získaná data jasně ukazují, že polysacharid
BEP má protirakovinné účinky. Dokáže stimulovat imunitní systém, napomáhat tělu
k regeneraci. Bylo by vhodné pokračovat dalšími pokusy a možná někdy dojde
i k zapojení polysacharidu do klinické praxe.  


Wang D ,Sun SQ, Wu WZ, Yang SL, Tan JM. Characterization of a water-soluble polysaccharide from Boletus edulis
and its antitumor and immunomodulatory activities on renal cancer in mice. Carbohydr Polym. 2014 May
25;105:127-34. doi: 10.1016/j.carbpol.2013.12.085.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář