Maitake a rakovina ledvin

Maitake a rakovina ledvin

Maitake je po tisíce let využívaná v čínské
medicíně. Výzkumy, které se provádí, potvrzují, že má tato houba mnoho účinných
látek, které stimulují imunitní systém, regulují krevní tlak, hladinu glukózy i
inzulinu, lipidů v krvi.

V případě nádorových onemocnění je právě
stimulace imunitního systému tím nejdůležitějším, navíc výtažky z Maitake
indukují u rakovinných buněk apoptózu, druh buněčné smrti.

Rakovina ledvin, stejně jako jiné druhy rakovin může
být smrtelnou nemocí. Na počátku nemoci jsou příznaky s ní spojené
nespecifické, což ztěžuje určení diagnózy a dovolí rakovině více se rozšířit.
Postupně destruuje ledvinu, prorůstá k jejímu cévnímu zásobení i ledvinným
pouzdrem do okolních tkání. Nebezpečím je metastazování, které se mohou objevit
i 10 až 15 let po odstranění nádoru samotného.

Je tedy nutná důkladná léčba, které s sebou ale
nese množství nežádoucích účinků

Při léčbě by mohla pomoci i Maitake. Vědci vyslovili
hypotézu, že by proteoglukan, D-frakce, díky svým imunomodulačním vlastnostem,
mohl podpořit léčbu nádoru, zvláště pokud by jeho působení bylo potencováno
vitamínem C. Předpokládali, že by kombinace těchto dvou látek mohla zpomalit,
či dokonce zastavit růst nádorových buněk.

Aby tuto svou hypotézu potvrdili, testovali účinek
vybraných látek, tedy D-frakce a vitamínu C na buněčnou kulturu ledvinných
rakovinných buněk. Tyto vystavovaly různým koncentracím jednotlivých látek i
jejich kombinacím.

Výsledky ukázaly, že D-frakce i vitamín C jsou
samostatně schopné redukovat životaschopnost rakovinných buněk. Kombinace obou
měla i při nižších podaných koncentracích větší účinky, tj. D-frakci samostatně
je nutné podat v dávce větší než  500 µg/mL a
vitamín C v dávce ≥300 µM, pokud se ale použije kombinace látek, postačí
dávky 300 µg/mL a 200 µM. Tato kombinace vedla k navození smrti až u 90%
rakovinných buněk. Bližší zkoumání ukázalo, že dělení buněk je zastaveno
v G1 fázi mitózy již po 6 hodinách léčby. Navíc se prokázalo, že kombinace
látek snižuje aktivitu Bcl2, což je molekula chránící buňku před přechodem do apoptózy,
naopak se u rakovinných buněk zvýšila aktivita Bax. Tato molekula naopak
podporuje buněčnou apoptózu. Je tedy jasné, že D-frakce společně
s vitamínem C podporují i apoptotickou smrt rakovinných buněk.
D-frakce a vitamín C jsou vysoce toxické pro rakovinné buňky. Tohoto poznatku, který byl
zatím testován pouze in vitro, by
bylo možné využít i v klinické praxi, což ovšem vyžaduje další pokusy a
testování.

Zdroj:
Alexander B. Fishman AI, Eshghi M, Choudhury M, Konno S. Induction of cell death in renal cell carcinoma with
combination of D-fraction and vitamin C. Integr Cancer Ther. 2013
Sep;12(5):442-8.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář