Maitake a rakovina močového měchýře

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec
lupenitý) je chorošovitá houba, která vytváří jednoleté trsnaté plodnice, které
mohou vážit více než 15 kg. Houbu můžeme najít i u nás, a to od srpna do října,
na kmenech listnatých stromů. Hlavně v Asii je houba velmi dobře známá,
neboť je součástí tradiční čínské medicíně jako léčivo. I v současné době
se provádí mnohé pokusy, které ukazují, že Maitake je schopná regulovat hladinu
cholesterolu a cukrů v krvi, má protirakovinné, imunomodulační,
antioxidační i protiinfekční účinky.

V této studii se autoři
zaměřili na vliv Maitake na rakovinu močového měchýře. Rakovina močového
měchýře je šestou nejčastější rakovinou v naší republice. Na vzniku
rakoviny se podílí dědičné vlivy, naše chování a přítomnost kancerogenů
v životním prostředí, včetně radiace. U kuřáků má navíc rakovina mnohem
agresivnější charakter a je horší prognóza.

Rakovina se v začátcích
projevuje nevýrazně, může se objevit pobolívání podbřišku a krev v moči. Může
se objevit nucení na močení, bolesti při močení aj. Nemoc doprovází i celkové
příznaky, např. nechutenství, hubnutí aj.

Autoři studie použili D-frakci
Maitake a interferon alfa, který se používá při léčbě, a sledovali, zda
právě přidání houby k léku povede k zlepšení účinnosti. Připravili
tedy buněčné kultury z buněk rakoviny močového měchýře. K jedné
přidali pouze Maitake, k další interferon alfa a k další kombinaci
obou.

Výsledky ukázaly, že interferon
snižuju růst rakovinných buněk, jejich dělení o cca 66 % při dávce 50
000 IU/mL, Maitake v dávce 400
a 700 mikrog/mL snížila růst rakovinných buněk o 53 %.  Pokud byly interferon a Maitake přidávány
společně, jejich účinek se zvýšil. Již dávka 10 000 IU/mL interferonu a 200 mikrog/mL
maitakové D-frakce omezila růst rakovinných buněk o 75 %. Tento jev byl
způsoben zastavením buněčného cyklu, rakovinné buňky se tedy nemohly množit.

Je tedy patrné, že kombinace obou látek zvyšuje účinnost, vzájemně se
v účinku podporují. Stačí mnohem menší dávky, které by samostatně
nestačily, k zastavení růstu rakovinné kolonie. Tohoto efektu by bylo
možné využít i v klinické praxi při léčbě pacientů s rakovinou
močového měchýře.

Louie B, Rajamahanty S, Won J, Choudhury M, Konno S. Synergistic potentiation of interferon activity with maitake mushroom
d-fraction on bladder cancer cells. BJU Int. 2010 Apr; 105(7):1011-5.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář