Maitake a rakovina prostaty

Maitake a rakovina prostaty

Jedním z nejčastějších typů rakovin u mužů je i
rakovina prostaty. Její incidence narůstá s věkem mužů. Je proto více než
žádoucí hledat nové možnosti léčby, které by byly zatíženy menším množstvím
nežádoucích účinků.

Věda se tedy ubírá i cestou zkoumání extraktů
z hub, v tomto případě z Maitake, frakce D  proteoglukan, a to v kombinaci
s použitím interferonu alfa, který se k léčbě nádorů využívá, neboť
stimuluje buňky imunitního systému v boji proti nádorovým buňkám. Jeho využití
v monoterapii je však nejisté, a ne každé nádorové onemocnění je jím
potlačeno.

K určení účinnosti jednotlivých léčiv a jejich
kombinace byly využity buněčné kultury sestávající z nádorových buněk prostaty.
Tyto byly inkubovány s interferonem alfa, s frakcí D a kombinací
obého. Bylo zjištěno, že obě použité látky zvlášť dokáží omezit proliferaci
v buněčné populaci, i když u frakce D musela být použita větší dávka,
ovšem zase s nižními vedlejšími účinky.

Pokud ovšem byla použita kombinace obou látek, je
možné využít u obou nižší koncentrace, došlo ke snížení růstu buněčné nádorové
kolonie až o 60%. Je tedy patrné, že tyto dvě látky mají synergický vliv a
vzájemně se potencují v inhibičním účinku na růst nádorových buněk. Byl
také zkoumán vliv obou látek zvlášť na buněčný cyklus, kdy ani jedna neměla
výrazný vliv na průběh buněčného cyklu. Byla to opět pouze jejich kombinace,
která dokázala snížit, a to až o 63%, počet buněk ve S fázi, tedy ve
fázi, kdy dochází k replikaci DNA a buňka se připravuje na dělení, a
udržují buňky v G1 fázi, navodí buněčný „klid“, a tím i inhibici růstu.

Je tedy patrné, že interferon alfa a frakce D
Maitake jsou vhodnými kandidáty pro léčbu nádorů prostaty. Vzájemně se
posilují v účincích, a v důsledku toho je možné snížit dávku
interferonu, a tím i výskyt nežádoucích účinků z jeho užívání plynoucích.

Zdroj

Pyo P, Louie B, Rajamahanty S, Choudhury
M, Konno S.Possible immunotherapeutic potentiation with
D-Fraction in prostate cancer cells. J
Hematol Oncol. 2008; 1: 25.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář