Maitake protinádorové a imunomodulační funkc

 

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý)
roste v trsech u pařezů či kořenů stromů. Její domovinou je Japonsko, kde
je stále vysoce ceněna, jelikož je součástí tradičních asijských medicín,
včetně tradiční čínské. Díky tomu se rozšířila do celého světa a dostala se i
do povědomí vědců a lékařů. Byly provedeny mnohé pokusy, které potvrdily, že je
silným antioxidantem, regulátorem hladin cukrů a tuků v krvi, důležitou
jsou pak její účinky protirakovinné a imunomodulační. Tento účinek je dán
přítomností polysacharidů, různě rozvětvených beta glukanů.

V této studii byla vytvořena vodná frakce
z Maitake pod názvem GP11, tato obsahovala různé typy rozvětvených
polysacharidů, které vědci přesně identifikovali.  Tuto frakci následně použili pro ověření jejích
funkcí. Ukázalo se, že GP11 má přímé cytotoxické vlastnosti. Působí na buňky
hepatocelulárního karcinomu, který často vzniká na podkladě onemocnění jater,
jako jsou cirhóza, virové hepatitidy B a C. Cytotoxický efekt, zabíjení
rakovinných buněk ‒ blokuje buněčný cyklus, navozuje apoptózu, byl potvrzen jak
in vitro na kultuře rakovinných
buněk, tak in vivo, kdydošlo při podávání GP11 u nemocných zvířat k zpomalení růstu nádoru. Svoucytotoxicitu podporuje Maitake i posílením produkce oxidu dusnatého (NO). Krompřímých cytotoxických účinků na rakovinné buňky se GP11 podílí i na stimulaciimunitního systému. Při jeho podávání dochází k zvětšení velikosti orgánůimunitního systému − thymu (brzlíku) a sleziny. Došlo též k aktivaciimunitních buněk, což se projevilo zvýšenou produkcí prozánětových aimunostimulačních cytokinů, jako jsou TNF alfa, IL-1 beta a IL-2. Nejdůležitějšímreceptorem, na který se složky GP11 extraktu váží, je TLR-4 nacházející se i namakrofázích, a díky této vazbě dochází k aktivaci makrofágů a zvýšeníjejich fagocytárních vlastností a produkce cytokinů. Přímé cytotoxické účinky istimulace imunitního systému podpoří ničení nádorových buněk. 


Mao GH, Ren Y, Feng WW, Li Q, Wu HY, Jin D, Zhao T, Antitumor and immunomodulatory activity of a
water-soluble polysaccharide from Grifola frondosa. Carbohydr Polym.
2015 Dec 10;134:406-12.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář