Pleurotus ferulae a melanom

Pleurotus ferulae a melanom

Medicinální houby vykazují velmi silné antioxidační účinky, působí též
imunomodulačně, snižují hladinu lipidů, krevního cukru, působí protimikrobiálně.
Důležitou je též jejich schopnost ovlivňovat nádorové bujení.

Na potvrzení účinnosti Pleurotus ferulae v boji proti rakovině byly
provedeny laboratorní s nádory, jakým je např. melanom.

Melanom je vysoce agresivní typ rakoviny kůže s vysokým a časným
metastatickým potenciálem. Často bývá velmi odolný ke klasické léčbě a pacient
umírá.

Při pokusech, které byly prováděny jedna na buněčných nádorových kulturách, které
zahrnovaly i nádor žaludku, prsu, a jednak na živých myších, byl využit etanolový
extrakt z houby, který je bohatý na triterpenoidy. Ty nejvýrazněji působí
na nádorové buňky.

Výsledky na buněčných kulturách ukázaly, že použitý výtažek dokáže omezit
růst melanomu in vitro. U nádorových
buněk totiž indukuje buněčnou smrt, apoptózu. díky snížení aktivace a přepisu protiapoptotických
genů pro Bcl-2 a Bcl-xL a aktivace proapoptotických genů Bax, Bid, Bad, kaspázy
8 a kaspázy 9.  Navíc pak zastavuje
buněčné dělení, vznik nových buněk a růst nádorové masy. Úspěšnost,
s jakou se dokáže výtažek postavit rakovině, se odvíjí od podané dávky. Účinnost
výtažku byla při koncentraci extraktu 1,6 a 3,2 mg/ml dokonce vyšší než u
chemoterapeutika cisplatiny.  Extrakt měl
vliv na všechny rakovinné zkoumané typy rakovin, nejen na melanomové buňky.

Dalším významným faktem je, že výtažek snižuje migraci melanomových nádorových
buněk, tj. působí proti metastazování, které je velkým problémem u tohoto typu
rakoviny.

Vysoce pozitivním jevem pak bylo, že extrakt neovlivňoval zdravé buňky
stejné tkáně jako nádorové. Nemá tedy toxické účinky.

Nejen na buněčných kulturách se prokázal pozitivní
vliv výtažku z Pleutoru. U myší trpících melanomem došlo po podávání
extraktu také k redukci růstu nádoru, opět vlivem navození apoptózy a
zástavy buněčného dělení. Velkým kladem pak je i skutečnost, že tento výtažek
nemá žádné významné toxické účinky za zvířata, na rozdíl od konvenční terapie,
jako je chemo, radioterapie.

Výsledky ukazují, že výtažek z této houby má
vysoký potenciál a mohl by být využit i při léčbě tak nebezpečného typu
rakoviny, jakou je melanom.

Zdroj:

Weilan Wang,
Kaixu Chen, Qing Liu, Nathan Johnston, Zhenghai Ma, Fuchun Zhang, Xiufen Zheng.
Suppression of tumor growth by Pleurotus ferulae ethanol extract through
induction of cell apoptosis, and inhibition of cell proliferation and
migration. PLoS One 2014 16;9(7):e102673.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář