Polyporus a rakovina jater

Polyporus a rakovina jater


Medicinální houby jsou výraznou složkou tradiční čínské medicíny, která jejich účinků
využívá po tisíce let. Polyporus umbellatus není výjimkou. Jeho složky
podporují imunitní systém, vylučování moči, ochraňují ledviny atd. Steroidní
složka ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-on
– ergone vykazuje mimo jiné i protirakovinné účinky. Je tedy jasné, že se tato
složka stala terčem mnoho vědců, aby potvrdili účinnost ergonu na různé typy
rakovin.


V tomto případě na buňky rakoviny jater.


Rakovina jater se vyvíjí nejčastěji v terénu jaterní cirhózy, která může vzniknout
jako následek abúzu alkoholu, na podkladě virových hepatitid B, C a jiných chorob.Bylo zjištěno, že ergon dokáže snížit dělení rakovinných buněk hepatocelulárního
karcinomu. Otázkou bylo, jaký je mechanismus jeho působení na tyto buňky.


Vědci tedy zkoumali vliv ergonu na buněčný cyklus, na apoptozu rakovinných buněk, aktivaci
genů zodpovědných za apoptotické procesy i jejich blokování, stejně tak
aktivitu kaspáz, které zahajují a „provádějí“ apoptózu.


Ve výsledcích se ukázalo, že ergon blokuje buněčný cyklus ve fázi G2/M tedy před
přechodem do buněčného dělení, navíc u buněk v přítomnosti ergonu došlo ke
kondenzaci chromatinu, fragmentaci jádra a na buňce se objevily znaky typické
pro apoptotické buňky. Došlo k aktivaci kaspáz zodpovědných za apopózu,
navíc se objevila zvýšená aktivita proapoptotických genů v neprospěch
těch, které apoptózu tlumí.


Tento výzkumný projekt tedy potvrdil, že ergon negativně ovlivňuje buňky
hepatocelulárního karcinomu. Blokuje jejich dělení a podporuje jejich smrt,
navozuje u nich apoptózu. Tímto se je omezeno rakovinné bujení a nádorová masa
se redukuje.

Zdroj:


Zhao YY ,Shen X, Chao X, Ho CC, Cheng XL, Zhang Y, Lin RC, Du KJ, Luo WJ, Chen JY, Sun
WJ. Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one
induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in human hepatocellular carcinoma
HepG2 cells.
Biochim
Biophys Acta. 2011 Apr;1810(4):384-90.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář