Polyporus a rakovina plic

Polyporus umbellatus (choroš oříš) je houba rozšířená v mírném pásmu. Setkáváme se s ní tedy v Severní Americe, Evropě i východní Asii. Jedná se o parazitskou houbu nejčastěji se vyskytující na listnatých stromech, na prosluněných
stanovištích. Plodnice se nachází u bazí kmenů a u kořenů. Přestože se jedná o druh choroše, je možné ji využít i v kuchyni, např. do gulášů, polévek…, co je však důležitější, je tato houba i léčivá, což dokumentují již texty ze
Staré Číny. V současné době je houba podrobována vědeckým testům, kdy se ukázalo, že disponuje imunostimulačnímu účinky, velmi pozitivně působí na močový systém a také dokáže zabíjet rakovinné buňky, jak se dozvíme z této studie.

Rakovina prsu je nejčastější rakovinou žen, i přes moderní léčebné postupy jsou stále ženy, které nemoci podlehnou. Navíc léčba sama o sobě v podobě chirurgického zákroku, hormonální, chemo- či radioterapie je velmi zatěžující a oslabující. Hledají se tedy stále nové možnosti, jak pacientkám pomoci a zvýšit
jejich šanci na přežití s co nejmenšímu nežádoucími účinky léčby.

Autoři testovali vliv Polyporu na buňky rakoviny prsu. Sledovali jeho vliv na růst rakoviny, množení rakovinných buněk, dále pak jejich invazitivu (rozrůstání se rakoviny) a metastazování.

Ukázalo se, že všechny zvýšené parametry jsou v přítomnosti Polyporu snížené.  Dochází totiž k tomu, že Polyporus blokuje buněčný cyklus buněk, tj. zabraňuje jejich rozdělení, a tedy množení a růstu rakovinné masy. A co víc, Polyporus v rakovinných buňkách aktivuje signální cestu, která vede k buněčné smrti apoptózou. Nejenže se tedy buňky nemnoží, ale také ubývají.  Se snížením počtu buněk také klesá riziko metastazování.

Studie tedy potvrdila, že Polyporus působí negativně na buňky rakoviny prsu. Jeho léčebného potenciálu by tak
v budoucnosti mohlo být využito i v klinické praxi.

Tan XL, Guo L, Wang GH. Polyporus umbellatus inhibited tumor cell proliferation and promoted tumor cell apoptosis by down-regulating AKT in breast cancer. Biomed Pharmacother. 2016 Jul 19;83:526-535.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář