Polyporus a rakovina plic

Polyporus umbellatus (choroš oříš) je houba rozšířená v mírném pásmu. Setkáváme se
s ní tedy v Severní Americe, Evropě i východní Asii. Jedná se o
parazitskou houbu nejčastěji se vyskytující na listnatých stromech, na
prosluněných stanovištích. Plodnice se nachází u bazí kmenů a u kořenů.
Přestože se jedná o druh choroše, je možné ji využít i v kuchyni, např. do
gulášů, polévek…, co je však důležitější, je tato houba i léčivá, což
dokumentují již texty ze Staré Číny. V současné době je houba podrobována
vědeckým testům, kdy se ukázalo, že disponuje imunostimulačními účinky, velmi
pozitivně působí na močový systém a také dokáže zabíjet rakovinné buňky, jak se
dozvíme z této studie.

Rakovina prsu je nejčastější rakovinou žen, i přes moderní léčebné postupy jsou stále
ženy, které nemoci podlehnou. Navíc léčba sama o sobě v podobě
chirurgického zákroku, hormonální, chemo- či radioterapie je velmi zatěžující a
oslabující. Hledají se tedy stále nové možnosti, jak pacientkám pomoci a zvýšit
jejich šanci na přežití s co nejmenšímu nežádoucími účinky léčby.

 

Autoři testovali vliv Polyporu na buňky rakoviny prsu. Sledovali jeho vliv na růst rakoviny, množení rakovinných buněk, dále pak jejich invazitivu (šíření se do okolí) a metastazování.

Ukázalo se, že všechny zvýšená parametry jsou v přítomnosti Polyporu snížené. 
Dochází totiž k tomu, že Polyporus blokuje buněčný cyklus buněk, tj. zabraňuje jejich rozdělení, a tedy množení. A co víc, Polyporus v rakovinných buňkách aktivuje signální cestu, které vede k buněčné
smrti apoptózou. Nejenže se tedy buňky nemnoží, ale také ubývají.  Se snížením počtu buněk také klesá riziko
metastazování.

Studie tedy potvrdila, že Polyporus působí negativně na buňky rakoviny prsu. Jeho léčebného potenciálu by tak
v budoucnosti mohlo být využito i v klinické praxi.

Tan XL, Guo L, Wang GH. Polyporus umbellatus inhibited tumor cell proliferation and promoted tumor cell apoptosis by down-regulating AKT in breast cancer. Biomed Pharmacother. 2016 Jul 19;83:526-535.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář