Polyporus a rakovina prsu

Polyporus (Polyporus umbellatus, choroš oříš) je vzácně se vyskytující houba. Je jedlá, nehodí se pouze k sušení. Roste od června do října, a to při bazích kmenů a na kořenech listnáčů. Nejčastěji dubu a buku. Velmi dobře jej zná tradiční čínská medicína, která ho využívá k léčbě mnoha neduhů. Vědeckými postupy se postupně potvrzuje, že Polyporus dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, má protiinfekční a antioxidační účinky, velmi pozitivně ovlivňuje močový systém a vykazuje také protirakovinné účinky.

Právě na ně se soustředila tato studie, kdy byla vybrána rakovina prsu, což je nejčastější typ rakoviny, který postihuje ženy. I přes osvětu, prevenci a léčbu jsou stále ženy, které nemoci podlehnou. Ale i léčba samotná je mnohdy velmi náročná a poškodí zdraví, proto se hledají nové postupy a možnosti, jak rakovinu léčit či léčbu zefektivnit.

Polysacharidy z Polyporu byly přidávány k buněčné kultuře vytvořené z buněk rakovin prsu. Polyporus zasahuje do signálních nitrobuněčných cest, které regulují proliferaci a smrt rakovinných buněk. Dochází tedy k tomu, že dochází k zástavě buněčného dělení, a naopak se zvyšuje úmrtnost buněk. K tomu dochází díky spuštění tzv. apoptózy, druhu buněčné smrti. Navíc došlo u rakovinných buněk i k potlačení migrace, tj. snížil se možnost metastazování a invazivita, tj. schopnost prorůstat zdravou tkání.

Pokusy byly prováděny i in vivo, tedy na pokusných zvířatech. Byly vybrány myši, kterým byl nádor implantován. I v živém organismu došlo vlivem Polyporu k omezení růstu nádoru a snížení jeho metastazování. Dokonce došlo ke zmenšení objemu nádorové hmoty. Nádor je tedy decimován. Mnohdy stačí i jen zmenšení nádoru, který je pak snadněji odstranitelný.

Tyto výsledky naznačují, že by Polyporus mohl být vhodných kandidátem pro posílení léčby rakoviny prsu.

Tan XL, Guo L, Wang GH. Polyporus umbellatus inhibited tumor cell proliferation and promoted tumor cell apoptosis by down-regulating AKT in breast cancer. Biomed Pharmacother. 2016 Oct;83:526-535.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář