Rakovina jícnu a coriolus versicolor

Rakovina jícnu a coriolus versicolor

Coriolus versicolor outkovka
pestrá patří mezi chorošovité houby a ač není jedlou, obsahuje mnohé velmi
účinné a zdraví prospěšné látky, které jsou po tisíciletí využívané
v léčitelství a v oblasti Asie, hlavně pak Číny, Koreje či Japonska.
Je využívána k podpoře imunity, umí pomoci detoxikovat játra, podpořit
funkci sleziny i plic, poradit si s infekcemi i pomoci při léčbě rakoviny.


Rakovina jícnu není žádnou vzácností. Ročně jím
v naší republice onemocní asi 500 lidí. Nejčastěji mezi 5070 rokem. Je
spojena s nezdravým životním stylem, kouřením, pitím alkoholu, nedostatkem
vitamínů aj. Nádor poměrně rychle roste a také metastazuje, a to hlavně do
jater, plic či mozku. Zprvu rakovinné buňky infiltrují jen povrchovou slizniční
část jícnu, později rakovina prorůstá skrz celou stěnu jícnu a dostává se i
přes ni. Může se tak dostat i do přilehlých orgánů, cév, lymfatických cév aj. Pokud
k tomuto stavu dojde, stává se nádor velmi složitě chirurgicky
odstranitelným a sníží se tak možnost uzdravení pacienta.

Vzhledem k přibývajícímu počtu pacientů,
nežádoucím účinkům klasické léčby je vhodné hledat další metody, které by mohly
vést či usnadnily pacientovo vyléčení.

K tomuto účelu se zdají být vhodné i houby.

K pokusům byl použit vodný roztok obsahující
polysacharid B z Coriolus versicolor CVPs-B, o němž je známé, že dokáže
regulovat imunitní reakce, záněty, buněčnou oxidaci aj. Jaký však bude mít vliv
na buňky rakovinu jícnu?

Výtažek byl testován na buněčných kulturách obsahujících buňky rakoviny
jícnu. Různé koncentrace výtažku (0, 50, 100, 150 a 200
µg/mL) byly
inkubovány po dobu 48 hodin s rakovinnými buňkami. Výsledkem bylo, že čím
vyšší použitá koncentrace výtažku, tím větší inkubace. Při jednotné dávce 150
µg/mL se účinnost zvyšovala s narůstajícím časem, po který výtažek na
buněčnou kulturu působil, tj. nejvyšší účinky byly pozorovatelné po 72 hodinách. Delší čas
inkubace s výtažkem tedy přinesl další snížení počtu rakovinných buněk. Ukázalo
se, že výtažek zvyšuje poměr počtu buněk v klidové fázi buněčného cyklu,
tj. v G0/G1 fázi ku buňkám ve fázi dělení, tj. S fázi, ty ubývají,
čímž snižuje jejich proliferaci.

Jestliže se zastaví buněčné dělení rakovinných buněk, nedochází
k jejich množení, a tedy ani k růstu nádorové masy, naopak dochází
k buněčným úmrtím a ubývání rakovinných buněk.

Samozřejmě výsledky in vitro nemusí odpovídat stavu, jaký nastane při
testování na živých organismech. Jedno je ale jisté, byl prokázán potenciál C.
versicolor ovlivnit rakovinné buňky jícnu a jeví se jako slibný adept na další
testování.

 Zdroj.

Wang DF, Lou N, Li XD. Effect of coriolus versicolor
polysaccharide-B on the biological characteristics of human esophageal
carcinoma cell line eca109. Cancer Biol Med. 2012;9(3):164-7.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář