Rakovina prsu a maitake

Rakovina prsu a maitake

Maitake jako mnoho jiných medicinálních hub je využívána coby léčivý
prostředek po tisíce let. Jeho její potenciál se ukazuje i na poli klasické
medicíny. Jsou to hlavně imunostimulační účinky, kdy dochází k aktivaci
imunitních buněk zodpovědných za boj s nádorovými buňkami. Jedná se např.
o NK buňky, lymfocyty, dendritické buňky…

Polysacharidový komplex D-frakce získaná z Maitake také indukuje
apoptózu u nádorových buněk, včetně nádorů prsu, a to tím, že aktivuje geny,
které blokují geny s antiapoptotickou aktivitou, tj. BAK1
(BCL2-antagonist/killer 1). Ty snižují u buněk náchylnost k podlehnutí
apoptóze, řízené buněčné smrti.

K dalšímu upřesnění přesných mechanismů, jak D-frakce napomáhá
v ničení nádorových buněk, byla vytvořena buněčné kultury z buněk
rakoviny prsu. Ke čtyřem kulturám byla přidána D-frakce o různé koncentraci,
poslední kultura coby kontrolní nebyla kultivována s žádnou další
přídatnou látkou. Kultivace s D-frakcí probíhala po dobu 24 hodin. Následně
se sledovala celková RNA (ribonukleová kyselina) a cDNA (komplementární
deoxyribonukleová kyselina). Při testování pomocí microarray analýzy se
zjistilo, že D-frakce z Maitake modifikuje expresi 4068 genů z 25000,
které byly izolovány. Z toho 2410 bylo ve funkci podpořeno a u 1648 byla
jejich funkce potlačena, a to v závislosti na dávce D-frakce.

Výsledky tedy ukazují, že Maitake dokáže stimulovat imunitní systém, a tím i
jeho schopnost bojovat s nádorovými buňkami, ale také způsobovat
v nádorových buňkách apoptózu díky změnám v jejich fenotypu. Má schopnost
modulovat aktivitu některých genů, které jsou zodpovědné za aktivaci apoptózy,
inhibici růstu a množení, zablokování buněčného cyklu, i takových, co omezují
angiogenezi, migraci rakovinných buněk a schopnost metastazování nádorů. Navíc
i geny, které zvyšují citlivost nádorových buněk k chemoterapii a snižují
oxidativní stres v nádorových buňkách aktivací SOD (superoxiddismutázy).
Právě volné radikály hrají významnou roli v iniciaci a progresi nádorů. Snížení
jejich koncentrace je tedy více než žádoucí.

 Zdroj:

Alonso EN, Orozco M, Eloy Nieto A, Balogh GA. Genes
related to suppression of malignant phenotype induced by Maitake D-Fraction in
breast cancer cells. J Med Food. 2013 Jul;16(7):602-17.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář