Rakovina prsu a medicinální houby

Rakovina prsu a medicinální houby
Rakovina prsu představuje v současnosti nejrozšířenější formu
zhoubného nádoru u žen v České republice. V naší zemi je každoročně
diagnostikováno více než 7 000 nových případů onemocnění. Na následky
karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen a mezi
příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom
prsu první místo. Přestože se výskyt každoročně zvyšuje, klesá u tohoto
typu rakoviny mortalita, a to nejen díky široké osvětě a včasného
diagnostikování nemoci, ale hlavně díky novým možnostem léčby –
chirurgická léčba, chemo či radioterapie, nově i biologická léčba...
Rakovina prsu postihuje pacientky jako žádný jiný nádor v jejich
nejhlubším nitru, ovlivňuje jejich sebehodnocení a oslabuje jejich pocit
ženskosti.
Rakovina pohledem čínské medicíny
Medicinální houby jsou takové malé farmaceutické továrny. Představují
další možnost, jak pomoci organismu zvítězit nad touto zákeřnou nemocí.
Obvykle souběžně s konvenční léčbou. Teorie čínské medicíny nám říká,
že pokud je tělo zcela vyplněno ZHENG QI (řádná energie, vše, co je
v člověku dobré), tak XIE QI (škodlivá energie) do něj nepronikne. XIE
QI si můžeme představit nejen jako viry, bacily, plísně, ale i jako
nevhodné stravování či (a u nádorových onemocnění hlavně) psychická
traumata. Medicinální houby obecně dokáží posilovat a harmonizovat naši
ZHENG QI, a bránit nás před XIE QI.
Západní pohled
Západním jazykem řečeno dokáží medicinální houby posilovat imunitní
funkce lidského organismu. Tuto schopnost, posilovat imunitu, způsobují
především látky zvané polysacharidy (betaglukany). Nicméně i další látky
se podílejí na jejich schopnosti pomáhat v boji s nádory – triterpeny,
lektiny, enzymy, vitamíny atd. Díky širokému komplexu účinných látek je
někdy pro vědce obtížné určit, přes jejich moderní laboratorní
a technické vybavení, jakými mechanismy dokáží medicinální houby pomoci
našemu tělu v boji s rakovinou.
Současné vědecké studie jasně dokazují, že medicinální houby mají
výrazný imunomodulační a imunostimulační efekt. V organismu zvyšují
a aktivizují velké množství makrofágů, T-lymfocitů či NK buněk (tzv.
přirození zabíječi), které pak samy napadají rakovinové buňky. Byla
demonstrována také zvýšená sekrece různých důležitých cytokinů. Kromě
toho dochází ke stimulaci nespecifické imunitní reakce, zejména
komplementního systému. Dalším způsobem jak účinné látky medicinálních
hub mohou bojovat s nádory je zastavení buněčného cyklu a apoptóza.
O apoptóze se často hovoří jako o procesu buněčné sebevraždy. Konkrétně
jde o proces, ve kterém biochemické reakce dovedou rakovinovou buňku
k naprogramované smrti.
Velmi důležité je, že medicinální houby lze brát i v průběhu chemo či
radioterapie (na rozdíl od jiných bylinných přípravků). Jak bylo
prokázáno studiemi a klinickou praxí dokáží houby působit
s chemoterapeutiky synergicky a zároveň posilovat náš organismus.
Zmírňují tak i vedlejší účinky konvenční léčby, jako je nevolnost,
únava, padání vlasů, psychická disharmonie apod., a to aniž by snižovaly
drastický účinek chemoterapeutik.
Nejčastěji užívané houby u rakoviny prsu
Maitake – Grifola frondosa
Maitake je asi nejdůležitější houba při léčbe karcinomu prsu.
Parazituje v přírodě na kmenech dubů. V překladu z japonštiny znamená
tančící houba, protože lidé tančili radostí, když tuto chutnou
a terapeuticky ceněnou houbu našli. Najít divoce rostoucí Maitake je
obtížné, houba byla velmi drahá, a tak houbaři místa nálezu tajili
a často se tato informace předávala z generace na generaci.
V současné době je intenzivně zkoumána účinnost a mechanismy účinku
látek obsažených v Maitake na cukrovku, nádorová onemocnění a virové
infekce. Dokáže upravovat metabolický syndrom, takže bývá i častou
součástí redukčních kůr. Aromatická Maitake je také jednou
z nejoblíbenějších jedlých hub.
Studie portugalských vědců z roku 2011 prokázala, že extrakt
z Maitake a zejména to, co je známo jako D-frakce, vede k apoptóze
rakovinových buněk u nádorového onemocnění prsu.
Tato bioaktivní složka přitahuje zájem mnoha výzkumníků díky svým
imunomodulačním a protinádorovým schopnostem a je známá schopností
omezovat fungování nádorových buněk. Studie se zabývala zkoumáním
D-frakce, pokud jde o její účinnost týkající se apoptózy lidských buněk
rakoviny prsu. Tyto buňky byly také ošetřovány různými koncentracemi
extraktu z Maitake.
Výsledky byly jasné: u vyšších dávek extraktu Maitake byl jednoznačně
potvrzen apoptotický účinek. Testy prokázaly, že určité proteiny, jako
BAK-1, který hraje přímou roli v procesu apoptózy, byly extraktem
výrazně aktivovány. Kromě toho bylo možné doložit, že cytochrom c, další
důležitý protein, pokud jde o procesy apoptózy, může být také měřen ve 
stoupající míře v souladu s dávkováním, když je prováděna léčba buněk
s použitím D-frakce z Maitake. To ukazuje, že D-frakce může vést
k dysfunkci v mitochondriích v nádorových buňkách.
Zdroj: Soares R., Meireles M., Rocha A., Pirraco A., Obiol D., Alonso
E., Joos G.,Balogh G.: Maitake (D fraction) mushroom extract induces
apoptosis in breast cancer cells by BAK-1 gene activation. J Med Food.
2011 Jun; 14 (6): 563–72.
Reishi – Ganoderma lucidum
Reishi je jedním z nejceněnějších léčiv tradiční
čínské medicíny. V překladu znamená„božská houba nesmrtelnosti“. Její
léčebné účinky se využívají již více jak 4.000 let. Je zmiňována
i v základním díle čínské medicíny ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře.
Ve starých dobách byli lidé ochotni cestovat do velmi vzdálených míst,
aby ji získali a mohli využít její silný léčivý potenciál. Byla
vyhledávána císaři a opěvována básníky. V přírodě se vyskytují různé
druhy Reishi, z nichž terapeuticky nejcennější je ta, která má červenou
barvu. Je velmi vzácná. Parazituje především na odumřelých větvích
listnatých stromů.
Pro její schopnost regenerovat funkce organismu a aktivizovat ho je
užívána ruskými kosmonauty, stejně tak šerpy ve vysokých nadmořských
výškách Himalájí.
Pro její vysoký obsah polysacharidů, triterpenoidů a fytosterolů se 
užívá jako silný imunostimulant. V současnosti se používá k prevenci
a léčbě nádorových onemocnění.
V další studii zkoumala skupina vědců v roce 2011 vliv medicinální
houby Reishi na nádorové buňky u zánětlivé rakoviny prsu. Zánětlivá
rakovina prsu (IBC) je především obávaná, protože má vysokou míru
úmrtnosti kvůli zapojení lymfatického systému.
Všeobecně je Reishi se svým vysokým obsahem polysacharidů, který
stimuluje imunitní systém a triterpenů, které mají cytotoxický účinek na
rakovinné buňky, považována za volbu číslo jedna v doplňkové léčbě
nádorů.
Do této doby byly zkoumány pouze jednotlivé složky Reishi. V současné
studii bylo ale prokázáno, že kompletní extrakt z této medicinální
houby může být vysoce účinným prvkem léčby rakoviny. Přírodní komplex
jednotlivých složek má cytotoxický účinek na rakovinné buňky. Studie
ukazuje různé aspekty Reishi, které ovlivňují apoptózu nádorových buněk.
Výsledky zahrnují jasný inhibiční účinek Reishi na fungování
rakovinných buněk, zatímco epitelové buňky mléčných žláz nejsou
ovlivněny. Kromě toho Reishi zabraňuje růstu invazivních buněk
a minimalizuje projevy těch genů, které jsou odpovědné za přežití,
proliferaci a metastázu rakovinných buněk. Stejně jako v předchozí
zmiňované studii bylo zde také možno určit, že pozitivní účinky byly tím
větší, čím vyšší byla použitá dávka houbového extraktu.
Zdroj: Michelle M. Martínez-Montemayor, Raysa Rosario Acevedo, Elisa
Otero-Franqui, Luis. A. Cubano, Suranganie F. Dharmawardhane: Ganoderma
lucidum (Reishi) inhibits cancer cell growth and expression of key
molecules in inflammatory breast cancer. Nutr Cancer. 2011 October; 63
(7): 1085–94.
Mezi další často používané houby u rakoviny prsou patří Coriolus – Coriolus versicolor. Např. Koreji podporuje extrakt z Coriolu konvenční léčbu u 70 % pacientů s nádorovým onemocněním.
Nicméně tato houba byla evropskou byrokracií zařazena do tzv.
potravin nového typu (vyhláška byla připravena hlavně pro geneticky
modifikované potraviny), a nesmí být na území Evropy prodávána. Přestože
se v tradiční medicíně používá již tisíce let, přestože pomohla již
mnoha lidem, přestože neobsahuje žádné i jen potenciálně nebezpečné
látky... Více zde: http://www.nedejmesicoriolus.cz.
U rakoviny prsou můžeme použít i další medicinální houby, vždy záleží
na celkovém stavu a konstituci pacienta. K výše uvedeným se často
přidává Agaricus, Shiitake či Coprinus.
Užívání medicínálních hub
U nádorových onemocnění se medicinální houby užívají ve formě
extraktů. Jemnou extrakcí dochází ke koncentraci účinných látek, což je
u tohoto typu onemocnění důležité. Extrakcí se také nabourá chitinová
bariéra houbové buňky, trávicí trakt je schopen účinné látky lépe
vstřebat.
Je důležité nalézt si spolehlivého a prověřeného výrobce, protože
v honbě za ziskem dokáží někteří producenti dělat s houbami „zázraky“
(běžné je ozařování, přidávání obilných glukanů, nekvalitní
zpracování...).
Jak bylo řečeno výše, lze medicinální houby užívat i v průběhu chemo
či radioterapie. Doporučujeme je užívat i několik měsíců po ukončení
konvenční léčby (případně použít směs Maitake s čínskými bylinkami).
U rakoviny prsu je doporučovaná denní dávka 3g extraktu denně (extraktu
s 20% podílem polysacharidů). Tuto dávku lze indiviuálně a nejlépe po 
poradě s lékařem či praktikem čínské medicíny zvýšit (pokud je žena
velmi oslabená, tak i snížit nebo použít kombinaci extraktu a houbového
prášku).
Obvykle se medicinální houby používají v kombinaci dvou a více druhů. Jejich teraputický efekt se tím zesílí.
Prevence
Nejsem zastáncem užívání různých doplňků stravy preventivně, bez
jasného záměru... Naše tělo má úžasnou samoregulační schopnost a pokud
se o něj dobře staráme, dokáže se s řadou problémů vypořádat samo –
včetně rakoviny. Nicméně existují určité rizikové faktory – výskyt
rakoviny v rodině, žena je dlouhodobě pod psychickým tlakem, užívání
hormonální antikoncepce, časná první menstruace, věk nad 40 let, porod
ve vyšším věku atd. U žen s těmito rizikovými faktory má smysl užívat
medicinální houby preventivně. Nejčastěji doporučuji užívat u těchto
skupin nižší dávky s pauzami (5 dní ano, 2 dny ne), a to alespoň 3-4
měsíce v roce. U medicinálních hub se nesetkáváme s žádnými vedlejšími
negativními účinky, proto je možné užívat je i dlouhobě.
Milan Schirlo – praktik tradiční čínské medicíny


Galerie k příspěvku

Přidejte komentář