Reishi a hepatocelulární karcinom

Reishi je jednou z nejvíce známých a
využívaných medicinálních hub. Díky svému složení dokáže regulovat aktivitu
imunitního systému, potlačovat rakovinné bujení i infekce. Je možné ji využít
v léčbě a prevenci civilizačních nemocí.

Jelikož jsou prokázány její protirakovinné vlivy,
testují vědci, na které typy rakovin je možné houbu využít.

V tomto případu vědci testovali extraktz Reishi na hepatocelulárním karcinomu.

Hepatocelulární karcinom končí často úmrtím, projeví
se totiž v pozdějších stádiích, kdy je již léčba méně účinná. Navíc vzniká
na podkladě jiné existující patologie jater, např. u infekcí hepatitidou C,
cirhózy.

Důležitou roli v patogenezi a šíření rakoviny
hrají T regulační/tlumivé lymfocyty, které tlumí imunitní odpověď, což je
v tomto případě nežádoucí, neboť imunitní systém pak nebojuje
s rakovinnými buňkami. Treg jsou jednak v krevním oběhu, ale také
přímo v tumorové mase.  Zvýšený
počet Treg buněk má spojitost s horší prognózou. Je tedy jasné, že se
staly právě tyto buňky cílem, který vědci sledovali. Snahou bylo snížit
aktivitu Treg lymfocytů ve prospěch efektorových lymfocytů bojujících
s rakovinou.

Extrakt se přidával ke kulturám Treg a efektorových
lymfocytů. Ukázalo se, že extrakt nestimuluje proliferaci efektorových buněk,
ale tlumí aktivitu Treg lymfocytů, které efektorové buňky utlumují. 

Polysacharidový extrakt byl testován na myších
s hepatocelulárním karcinomem, sledovaly se počty výše zmíněných buněk a
také růst nádorové masy. Extrakt byl injekčně podáván po 4 týdny.

Pokusy se zjistilo, že extrakt výrazně snižuje růst
nádoru, což je provázeno zvýšením poměru efektorových a tlumivých lymfocytů
v nádorové mase. Extrakt eliminoval působení Treg na efektorové buňky.
Zvýšila se koncentrace IL-2, která podporuje proliferaci a aktivitu efektorových
lymfocytů. Extrakt nejevil žádné výrazné cytotoxické účinky na zdravé jaterní
buňky. Je tedy patrné, že extrakt je vhodný k dalším pokusům, aby mohlo
dojít k jeho zařazení do klinické praxe.


Li A.Shuai X, Jia Z, et al. Ganoderma lucidum
polysaccharide extract inhibits hepatocellular carcinoma growth by
downregulating regulatory T cells accumulation and function by inducing
microRNA-125b. Journal of
Translational Medicine. 2015;13:100. doi:10.1186/s12967-015-0465-5.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář