Reishi a rakovina tlustého střeva


Reishi (Ganoderma lucidum) je velmi ceněnou medicinální houbou v Asii. Je
součástí léčebných postupů v čínské medicíně po tisíce let. Její účinky
nezůstávají skryté ani klasické medicíně. Vědeckými postupy, studiemi jsou
ověřovány její schopnosti působit na lidské zdraví, ať už se jedná o vliv na
imunitní systém, protiinfekční, hypolipidemické, antidiabetické, energizující
účinky. Není možné opomenout ani její protirakovinné účinky.


Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších rakovinných diagnóz. V její
patogenezi se uplatňují i vlivy prostředí a životního stylu s nedostatkem
pohybu, nadbytkem stravy bez vlákniny aj. I přes preventivní screening
přicházejí pacienti často pozdě a je tak snížena šance na plnou úzdravu.


Zda by bylo možné využít Reishi se stalo otázkou řešenou v této studii.


Polysacharidy z Reishi byly extrahovány do etanolu. Vědci se zaměřili na působení tohoto
extraktu na rakovinné buňku in vitro.
Jednalo se hlavně o objasnění molekulárních mechanismů, které polysacharidy
z Reishi ovlivňují.


Exstrakt měl přímé cytotoxické účinky na populaci rakovinných buněk tlustého střeva.
Omezuje též migraci buněk, tím i jejich metastatických schopnosti.
V průběhu působení Reishi dochází u rakovinných buněk k fragmentaci
DNA, morfologickým změnám, nárůstu laktát dehydrogenázy. Vědcům se podařilo
odhalit, že dochází k aktivaci kaspáz vedoucích k apoptóze.


Podařilo se tedy potvrdit protirakovinný vliv Reishi, která dokáže způsobovat smrt
rakovinných buněk a omezuje i jejich metastazování. Vzhledem k tomu, že se
Reishi již dostala i do testování v klinické praxi, může dojít i
k tomu, že se dostane i do léčebného protokolu jako podpůrná látka při
léčbě rakoviny tlustého střeva.


Liang ZE, Yi YJ, Guo YT, Wang RC, Hu QL, Xiong XY.Inhibition of migration and induction of apoptosis
in LoVo human colon cancer cells by polysaccharides from Ganoderma lucidum. Mol Med Rep. 2015 Sep 22. doi:10.3892/mmr.2015.4345.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář