Reishi a rakovina vaječníků

Reishi a rakovina vaječníků

Rakovina vaječníků je zrádný typ rakoviny, jelikož bývá odhalen v pozdějších,
pokročilejších stádiích, a to z něj dělá smrtícího nepřítele. Je tedy
důležité najít možnosti léčby, které budou schopné zvrátit stav k uzdravení
i v případě, že je rakovina v pokročilém stádiu. Ovariální karcinomy
navíc produkují velké množství VEGF, což je cytokin podporujíc novotvorbu cév.
To vede k lepšímu zásobení nádoru krví, tedy živinami, kyslíkem, ale
dochází pak i ke snazšímu krevnímu metastazování. Dalším jevem je pak snížení
syntézy konexinu a exprese genu pro něj Cx43.

Reishi je již tisíce let využívána v tradiční čínské medicíně jako prevence, ale
i jaké léčebný prostředek. V současnosti prováděné výzkumy dokazují, že
Reishi má protinádorové účinky, což je dáno jednak její schopností posilovat
imunitní systém i v boji proti nádorovým buňkám, a jednak působí přímo na
nádorové buňky. 

V případě ovariálního karcinomu by bylo vhodné, pokud by Reishi dokázala snížit i syntézu
VEGF nádorovými buňkami a zvýšit syntézu konexinu.

Pokus byl tedy postaven tak, aby se ozřejmil účinek Reishi na ovariální karcinomové
buňky. Byla sledována proliferace těchto buněk v přítomnosti výtažku
z Reishi, produkce VEGF a aktivity genu pro konexin.

Ve výsledcích se ukázalo, že výtažek z Reishi dokáže snížit
proliferaci/dělení rakovinných buněk. Tento jev byl navíc provázen sníženou
produkcí VEGF a zvýšenou expresí Cx43.  Síla účinku se zvyšovala se zvyšováním podané
dávky výtažku z Reishi. Dále se testoval účinek výtažku i na buňky, u
nichž byl zablokován gen Cx43, v tomto případě sice nedošlo sice ke
snížení proliferace, ale ke snížení syntézy VEGF došlo.

Z výsledků je viditelné, že výtažek z Reishi je schopen regulovat vývoj nádoru vícero
způsoby. Dokáže snížit proliferaci, nárůst nádorové masy, ale také snížit
schopnost metastazovat, šířit se. Reishi by tedy mohla být součástí
protirakovinné léčby.

Zdroj:

Dai S, Liu J, Sun X, Wang N. Ganoderma lucidum inhibits proliferation of human ovarian cancer cells by
suppressing VEGF expression and up-regulating the expression of connexin 43. BMC Complement Altern Med. 2014 Nov
5;14:434.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář