Reishi omezuje růst rakoviny plic

Jedná se o parazitickou dřevokaznou houbu, kterou je snad možné najít ve všech koutech světa. Existují dokonce
postupy, jak pěstovat tuto houbu v domácích podmínkách. Reishi se dostává i do povědomí vědeckých pracovníků a lékařů. Provádějí se mnohé testy, pokusy odhalující její složení i účinky. Ukázalo se, že Reishi velmi silně podporuje správnou aktivitu imunitního systému, zpomaluje progresi srdečně-cévních a
jiných degenerativních nemocí, celkově posiluje fyzickou i psychickou kondici aj. Neméně důležité pak je, že Reishi dokáže zabíjet rakovinné buňky.

V této studii se autoři zaměřili na rakovinu plic. Rakovina plic se může dělit na dva typy ‒ malo a
velkobuněčnou/nemalobuněčnou. V případě malobuněčného karcinomu převažuje využítí chemo- a radioterapie. U nemalobuněčného pak chirurgie a chemoterapie. Je známé, že nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic je kouření, ale i nekuřák může onemocnět rakovinou plic. Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakovin.

Autoři studie vytvořili extrakt se spor Reishi (etanol/etanol, extrakt etanol/voda, nevykazoval tak silné účinky jako etanol/etanol na buněčnou kulturu). Ten testovali tak, že jej přidali k vytvořené buněčné kultuře z buněk rakoviny plic. V přítomnosti extraktu došlo k snížení životaschopnosti buněk a také se zastavila jejich migrace, tj. snížila se
schopnost metastazovat. Bylo omezeno i množení buněk, neboť byl zablokován buněčný cyklus, na jehož konci je rozdělení buňky. Dále se snížila aktivita proteinů, které chrání buňky před apoptózou (typem řízené buněčné smrti), takže rakovinné buňky velmi snadno umíraly a nevytvořily kolonii, tedy nádorovou
masu.

Pokud byly extrakty podávány zvířatům s nádorem, došlo k zastavení růstu nádoru a jeho hmotnosti.

Je tedy patrné, že extrakty dokážou působit na rakovinné buňky jak in vitro, tak in vivo, tedy v živém organismu. Tyto extrakty ze spor Reishi by se tak mohly stát součástí léčebných protirakovinných strategií.

Chen Y, Lv J, Li K, Xu J, Li M, Zhang W, Pang X. Sporoderm-Broken Spores of Ganoderma lucidum
Inhibit the Growth of Lung Cancer: Involvement of the Akt/mTOR Signaling
Pathway. Nutr Cancer. 2016 Oct;68(7):1151-60.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář