Reishi omezuje růst rakoviny tlustého střeva

V dnešní době je uměle pěstována po celém světě, neboť se potvrdily i vědecky její
zdraví podporující účinky. Např. má imunomodulační, antioxidační, cholesterol a
cukry snižující účinky. Nezanedbatelná je též její schopnost potlačovat
rakovinné bujení.

V této studii vědci využili polysacharidy získané z Reishi a vytvořili etanolový
extrakt. Tento potom přidávali k buněčným kulturám buněk rakoviny tlustého
střeva.

Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších rakovin vůbec. Počet osob, které
jí onemocní, se každým rokem zvyšuje. Rizikovými faktory je nezdravý životní
styl, špatná strava s nedostatkem vlákniny, kouření atd.  Je tedy možné snížit riziko vzniku rakoviny
střeva, ne však vždy, mnohdy hrají roli i genetické faktory aj. Léčba spočívá
hlavně v chirurgickém odnětí postižené části těla, doplňuje se chemo či
radioterapií. I přes agresivní léčbu se nepodaří zachránit všechny nemocné.

Po přidání extraktu z Reishi k buněčné kultuře, se ukázalo, že extrahované
houbové polysacharidy působí na rakovinné buňky cytotoxicky, tj. zabíjejí je.
Dalším důležitým efektem extraktu je zamezení migrace buněk. Tímto se omezí
metastazování nádorů, ať už lymfatickou, či krevní cestou.

Při podrobnějším pohledu se zjistilo, že extrakt poškozuje DNA rakovinných buněk,
které propadá fragmentaci a zvyšuje se uvolňování laktát dehydrogenázy
z těchto buněk, což je oxidoredukční enzym a nespecifický marker rozpadu
buněk.

Za tímto výsledkem je aktivace nitrobuněčných kaspáz 3, 8 a 9, které jsou nutné pro
navození apoptózy, buněčné smrti.

Získané výsledky tedy ukazují, že polysacharidy z Reishi jsou schopné rakovinné
buňky tlustého střeva zabíjet, aktivovat u nich apoptózu, zamezit jejich
migraci, rozšíření rakoviny dále do těla. Je tedy možné, že by při dalších
pokusech byl tento extrakt využit i v klinické studii. 

Liang ZE, Yi YJ, Guo YT, Wang RC, Hu QL, Xiong XY.

Inhibition of migration and induction of apoptosis in LoVo human colon cancer cells by polysaccharides from Ganoderma lucidum. Mol Med Rep. 2015 Nov;12(5):7629-36.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář