O Rakovina Help

Nádorová onemocnění jsou velmi častou příčinou úmrtí. Jejich incidence stále vzrůstá a nevyhýbají se nikomu, žádnému pohlaví, věkové skupině. Existují některé alternativní terapeutické přístupy, které dokáží onkologickým pacientům pomoci.

Nádorová onemocnění jsou velmi častou příčinou úmrtí. Jejich incidence stále vzrůstá a nevyhýbají se nikomu, žádnému pohlaví, věkové skupině.

Léčebné postupy a metody jsou dnes šity na míru pacientovi, je možné využít lepší chirurgické postupy, snížit expozici záření, upravit dávkování chemoterapeutik, využít biologickou léčbu, přesto však má léčba mnoho vedlejších, velmi závažných účinků. Okamžitých a krátkodobých, ale i dlouhodobých. Navíc je léčba v mnoha případech neúčinná.

Vědci tedy stále hledají nové možnosti, jak léčbu rakoviny zefektivnit. Zvýšit účinnost a přitom snížit riziko, které s sebou léčba nese, a tím je i další rakovinné bujení.

Jako významný pomocník se jeví medicinální houby. Je mnoho laboratorních studií, které potvrzují jejich vliv na rakovinné buňky in vitro. Jsou dělány pokusy na zvířecích modelech. Klinické studie však stále chybí. Někteří vědci se přece jen osmělují a zkouší podávat produkty z medicinálních hub souběžně s konvenční léčbou. Výsledky jsou pozitivní. U pacientů, kterým jsou současně podávány obě léčby, je často menší výskyt nežádoucích účinků a zvyšuje se účinnost podávané klasické terapie.

Je to dáno faktem, že medicinální houby velmi efektivně chrání před poškozením zdravé buňky, zatímco ty rakovinné ničí.

A jak houby zasahují do rakovinného bujení? 

Je to dáno jejich schopností stimulovat protinádorovou imunitu. Aktivovat příslušné buňky imunitního systému k boji proti nádorovým buňkám. Dále dokáží omezit novotvorbu cév. Nádorová masa potřebuje více živin i kyslíku, což si zajistí stimulací tvorby nových cév. Toto je houbovými produkty přerušeno. Dalším významným momentem je i fakt, že při nádorovém bujení a léčbě se zvyšuje množství volných radikálů, které dokáží medicinální houby neutralizovat, čímž chrání buněčné DNA před poškozením. V neposlední řadě je i jejich schopnost zastavit dělení nádorových buněk a navodit u nich apoptózu, řízenou buněčnou smrt.

Medicinální houby mají tedy široký arzenál zbraní, kterými mohou podpořit klasické léčebné postupy, zefektivnit je a snížit dopady agresivní léčby.